Materiell som har vært på Krøderbanen

Gjennom årene er det mange materiellenheter som har vært stasjonert på Krøderbanen i kortere eller lengre tid, men som ikke lenger er der. Her kan du se en del av disse enhetene.
Materiell som bare har vært innom Krøderbanen på korte besøk er ikke tatt med her.

Nr. Typebetegnelse Materielltype Merknad
E2 1122 15 s 1122 E2 Gods- og persontoglokomotiv Returnert til eier i Sverige
Skd 206 31 31 Skd 206 Skinnetraktor Opphugget
Skd 214 80 80 Skd 214 Skinnetraktor Opphugget
Skd 220 123 123 Skd 220b Skinnetraktor Opphugget
Z49 125 125 Z49 Skinnetraktor Opphugget
Skd 220a 126 126 Skd 220a Skinnetraktor Opphugget
Skd 220 160 160 Skd 220a Skinnetraktor Opphugget
Skd 220 171 171 Skd 220c Skinnetraktor Opphugget
Hafslund H4 H4 - Elektrisk lokomotiv fra Hafslundbanen Opphugget
"Padda" "Padda" - Bensinmotorvogn Lagret i Mysen
BM 86 25  86.25 BM 86 Dieselmotorvogn Opphugget
Bmdo 18301  18301 Bmdo 87 Dieselmotorvogn Lagret i Egersund
CFo2c  213 213 CFo2c 3-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling Overført til Norsk Museumstog
Rco 340 340 Rco
(oppr. Co2a)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Opphugget
Rco 913 913 Rco
(oppr. Co2a)
Losjivogn
(opprinnelig 3-klassevogn)
Overført til NJK verkstedavdeling Notodden
C1 19930 19930 C1 Salongvogn Opphugget
WLA-21013 01-s 21013 WLA Sovevogn Opphugget
VB MK 1  1 
MK Grus- og tømmervogn fra Valdresbanen Under restaurering i Mysen
G3 3384 3384 G3 Lukket godsvogn Overført til Gamle Vossebanen
N1 4118 4118 N1 Stakevogn Utlånt til Norsk Jernbanemuseum
G3 6106 6106 G3 Lukket godsvogn med militærinnredning Utlånt til Norsk Jernbanemuseum
N1 11517 11517 M1 Grusvogn Overført til Askim Historielag
H3 13299 13299 H3

Kjølevogn

Opphugget
G3 15207 15207 G3 Lukket godsvogn Under restaurering i Mysen
Ø2 16728 16728 Ø2

Bunntømmingsvogn

Opphugget
Ø2 16852 16852 Ø2

Bunntømmingsvogn

Opphugget
Ø2 16937 16937 Ø2 Bunntømmingsvogn Overført til Askim Historielag
T3 17002 17002 T3 Plattformvogn med staker Overført til Gamle Vossebanen
G3 20195 20195 G3 Lukket godsvogn Overført til Sagelvas Venner, Strømmen
Xb 23704 23704 Xb Tankvogn for brannberedskap Opphugget
G4 41278 41111 G4

Lukket godsvogn

Feilnummerert vogn
G4 42300 42300 G4 Lukket godsvogn Overført til Gamle Vossebanen
T4 60025 60025 T4 Plattformvogn Overført til Sagelvas Venner, Strømmen
Hvf4 70031 70031 Hvf4 Kjøle- og varmevogn Overført til Norsk Museumstog
Gklos 42 76 142 9651-0 42 76
142 9651-0
Gklos Lukket godsvogn Opphugget
Gbs 21 76 150 0201-1 21 76
150 0201-1

Gbs Lukket godsvogn Opphugget
Gbkls 20 76 158 5529-4 20 76
158 5529-4
Gbkls Lukket godsvogn Opphugget
His 21 76 210 2137-7 21 76
210 2137-7
His Lukket godsvogn Opphugget
His 21 76 210 2198-9 21 76
210 2198-9
His Lukket godsvogn Opphugget
His 21 76 210 2496-7 21 76
210 2496-7
His Lukket godsvogn Opphugget
His 21 76 210 2843-0 21 76
210 2843-0
His Lukket godsvogn Opphugget
His 21 76 210 2880-2 21 76
210 2880-2
His Lukket godsvogn Opphugget
Om 21 76 361 0908-4 21 76
361 0908-4
Om Plattformvogn
m/staker og lemmer
Opphugget
Om 21 76 361 0966 2 00 s 21 76
361 0966-2
Om Plattformvogn
m/staker og lemmer
Opphugget
Okkm 42 76 364 4787-7 42 76
364 4787-7
Okkm Plattformvogn
m/staker og lemmer
Opphugget
Xbf 40 76 943 6009-7  40 76
943 6009-7
Xbf Sidetippvogn Opphugget
Xbf 40 76 943 6062-6  40 76
943 6062-6
Xbf Sidetippvogn Opphugget
30-36-0011 30-36-0011 Xd 218b Lastetraktor Robel 11 Opphugget
Xl 9962 9962 Xl Tårnvogn Opphugget