M1  11517
Grusvogn

N1 11517

Litra (type) M1
Nummer 11517
Byggeår 1900
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til Norsk Hoved-Jernbane
I ordinær trafikk til ca. 1980
Nåværende eier Askim historielag
Lengde over buffere 8,18 m
Vognvekt 5,6 tonn
Lasteflate 15,8 m2
Rominnhold 5,0 m3
Lasteevne 11,0 tonn
N1 11517 Kløftefoss 2005
N1 11517 Kløftefoss 2021
Transport til Vamma
M1  11517 er en grusvogn av standardtype, beregnet for transport av grus og masse til anlegg og vedlikehold av jernbanen. Den kan også brukes til alle typer løsgods som kull, malm, stein, skifer og byggematerialer.
 
M1 11517 ble levert fra Strømmens Værksted i 1900 i en serie på 30 nybygde grusvogner til Norsk Hoved-Jernbane. Vognene ble anskaffet i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor på Hovedbanen. De var bygget med den smale vognbredden på 2,44m, men skilte seg fra Statsbanenes M-vogner ved at de hadde fjæravlastede gruslemmer.
 
Da Hovedbanen ble overtatt av NSB i 1926 ble 11517 innlemmet i NSBs vognpark, men ellers rullet den praktisk talt uendret hele sin driftstid til den ble utrangert omkring 1980.
 
Vogn 11517 ble etter utrangering stående hos Setesdalsbanen på Grovane. Senere ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Vognen er fortsatt i den utførelsen den hadde ved utrangering.

Vognen var i mange år lagret på Kløftefoss på Krøderbanen, hvor den av plasshensyn var plassert oppå M1 11530.
I 2021 ble vognen overdratt til Askim historielag som har den utstilt ut ved Vamma kraftverk.
 
 
----------