T4  60025
Plattformvogn

T4 60025

Litra (type) T4
Nummer 60025
Byggeår 1932
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1982
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 11,30 m
Vognvekt 8,5 tonn
Lasteflate 28,7 m2
Lasteevne 20,0 tonn
T4 60025 Kløftefoss 2011
T4 60025 T4 60025 i bruk ved  
skogrydding
T4 60025 Sagdalen 2024
T4  60025 er en plattformvogn av standardtype.
Vogntypen ble bygget over en lang periode. 60025 er av den tidligste utførelsen med klinket ramme, senere gikk man over til sveiset konstruksjon.

Etter utrangering i 1982 ble vognen tatt i bruk som lagervogn ved NSBs verksted på Grorud.

Vognen ble overtatt av NJK i 2005. Den ble lagret på Krøderbanen og av og til benyttet i forbindelse med skogrydding, men en nærmere undersøkelse av vognen viste at den hadde skjevheter i rammen.
 
I 2020 ble vognen overført til Sagelvas Venner på Strømmen. Den ble deretter pusset opp, og er fra 2023 plassert i en stasjonær utstilling i Sagdalen.
 

----------