BM  86.25
Dieselmotorvogn (opphugget)

BM 86 25

Litra (type) BM 86
Nummer 86.25
Byggeår 1954
Fabrikant
Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til ca. 1988
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 21,50 m
Vognvekt 30,5 tonn
Motorer 2 x Rolls Royce C6 SFLH
Motoreffekt 312 kW  (424 HK)
Største kjørehastighet 100 km/t
Sitteplasser 2 kl. 70
Merknad Opphugget
Av type 86 ble det fra 1938 til 1954 bygget 69 vogner, fordelt på 38 motorvogner og 31 styrevogner. Den tekniske utviklingen skjedde raskt på denne tiden, derfor ble det mange varianter av vogntypen. I løpet av driftstiden ble også mange vogner ombygget, noen flere ganger, slik at det oppstod enda flere undervarianter.
I tillegg til de 69 vogene av type 86 ble det i perioden 1954-56 bygget 20 vogner (10 motorvogner og 10 styrevogner) av type 91, som er en modernisert utgave av type 86 og med noe annerledes innredning.
Teknisk tilsvarer type 86 og 91 hverandre, og de kan uten videre kobles og kjøres sammen.
 
Motorvogntypene 86 og 91 har vært brukt på alle de ikke-elektrifisert strekningene på det norske jernbanenettet, både på hovedlinjer og sidelinjer.
 
Etter utrangering ble 86.25 hensatt, og i 1995 ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
Etter å ha stått lagret på Kløftefoss på Krøderbanen i mange år ble den i 2012 ribbet for reservedeler til fordel for de øvrige bevarte vognene av typen, og deretter hugget opp.
 

----------