Godsvogner med UIC-nummer

Krøderbanen disponerer en stor samling godsvogner av mange forskjellige typer.
En del av godsvognene er relativt moderne vogner. Noen av disse vognene skal bevares som fremtidige museumsvogner, men mange brukes bare til lagring av reservedeler og utstyr for museumsvirksomheten. Disse vil bli avhendet når behovet for dem bortfaller.

Denne listen omfatter vogner som har UIC-litra og -nummer (internasjonalt 11-sifret nummer med kontrollsiffer).

Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
Gs 21 76 120 1037-1 21 76
120 1037-1
Gs  Lukket godsvogn Lagervogn
Gs 21 76 120 1287-2 21 76
120 1287-2
Gs  Lukket godsvogn Lagervogn
Gs 21 76 120 2176-6 21 76
120 2176-6
Gs  Lukket godsvogn Lagervogn
Gbs 21 76 150 0143-5 21 76
150 0143-5
Gbs Lukket godsvogn Lagervogn
Gbs 21 76 150 0201-1 21 76
150 0201-1
Gbs Lukket godsvogn Lagervogn
Gbkls 20 76 158 5796-9 20 76
158 5796-9
Gbkls  Lukket godsvogn Under reparasjon
His 21 76 210 2007-2 21 76210 2007-2
210 2007-2
His  Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2121-1 21 76
210 2121-1
His  Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2293-8 21 76
210 2293-8
His  Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2508-9 21 76
210 2508-9
His  Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2782-0 21 76
210 2782-0
His  Lukket godsvogn Lagervogn
His 21 76 210 2821-6 21 76
210 2821-6
His Lukket godsvogn Lagervogn
Hbbis-tt 42 76 226 8146-3 42 76
226 8146-3
Hbbis-tt Lukket godsvogn med skyvevegger Lagervogn
Om 21 76 361 0966 2 00 s 43 76
226 8239-5
Hbbis-tt Lukket godsvogn med skyvevegger Lagervogn
Hbikks 21 76 237 6061-8 21 76
237 6061-8
Hbikks Lukket godsvogn Lagervogn
Kbps 21 76 335 3806-1 21 76
335 3806-1
Kbps Plattformvogn
m/staker
Lagervogn
Om 44 76 361 0692-7 44 76
361 0692-7
Om

Plattformvogn
m/staker og lemmer

Lagervogn
Om 44 76 361 0863-4 44 76
361 0863-4
Om Plattformvogn
m/staker og lemmer
Lagervogn
Om 21 76 361 0902-7 21 76
361 0902-7
Om Plattformvogn
m/staker og lemmer
Lagervogn
Os 21 76 370 0524-0 21 76
370 0524-0
Os Plattformvogn
m/staker og lemmer
Lagervogn
Os 21 76 370 1140-4 21 76
370 1140-4
Os Plattformvogn
m/staker og lemmer
Lagervogn
Lis 42 76 410 2004-0 42 76
410 2004-0
Lis Hettevogn Lagervogn
Tims 21 76 577 6000-5 21 76
577 6000-5
Tims Lukket vogn
m/skyvetak og -vegger
Lagervogn
Zekk 44 76 724 0368-3 44 76
724 0368-3
Zekk Tankvogn for tungolje Hensatt
Ibblps 21 76 825 6038-8 21 76
825 6038-8
Ibblps Isolert vogn Lagervogn
Ibbghnps  42 76 827 5002-6 42 76
827 5002-6
Ibbghnps Kjølevogn Lagervogn