M2  23454
Grusvogn

M2 23454

Litra (type) M2
Nummer 23454
Byggeår 1914
Fabrikant  Strømmens Værksted
Levert til  Tinnoset-Porsgrunn-Banen
I ordinær trafikk til  1983
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,50 m
Vognvekt 6,8 tonn
Lasteflate 19,0 m2
Rominnhold 5,0 m3
Lasteevne 10,5 tonn
M2 23454 Sundland 1983
M2 23454 Lastet med kull
Sysle 2006
M2 23454 Krøderen 2007
M2 23454 Kløftefoss 2022
Vogn 23454 ble levert fra Strømmens Værksted i 1914 til Tinnoset-Porsgrunn-Banen (Bratsbergbanen).
Det er en grusvogn av standardtype, beregnet for transport av grus og masse til anlegg og vedlikehold av jernbanen. Den kan også brukes til alle typer løsgods som kull, malm, stein, skifer og byggematerialer.
 
Vogn 23454 ble bygget etter samme hovedtegning som datidens mest moderne N-vogner (senere N2 type 2). Vognen var midlertidig utstyrt som grusvogn og var beregnet for senere ombygging til N-vogn, men dette ble ikke gjennomført. Vognkassen er 2,65 meter bred, men siden den var beregnet på å bygges om til en vogn med bredde på 2,8 meter stikker bufferbjelkene litt utenfor vognkassen. Det ble bygget 123 vogner av denne typen, hvorav 63 med bremserhus.
 
Vognen gikk med bare små endringer i hele sin driftstid. I en periode hadde den jernplatekledning på vogngulvet.
 
M2 23454 ble utrangert i 1983 og straks overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
Den er stasjonert på Krøderbanen og er fortsatt i den utførelsen den var ved utrangering. Vognen er blitt brukt sporadisk til grus og svilletransporter for banevedlikeholdet, og til lagring av kull og ved.
 
 

----------