Ø2  16728
Bunntømmingsvogn

Ø2 16728

Litra (type) Ø2
Nummer 16728
Byggeår ramme 1892
Fabrikant
Levert til NSB
Ombygget tilk Ø2 1955
I ordinær bruk til 1985
Siste eier Norsk Jernbanemuseum
Lengde over buffere
Vognvekt 6,7 tonn
Rominnhold 7,5 m3
Lasteevne 11,5 tonn
Merknad Opphugget
Ø2 16728 var en bunntømmingsvogn for grus- og pukktransport.
 
Vognen ble opprinnelig bygget som M-vogn. Den ble ombygget til bunntømmingsvogn på 1950-tallet og brukt til banevedlikehold.

Da vognen ble tatt ut av bruk ved NSB ble den overatt av Norsk Jernbanemuseum. Den ble deretter utlånt til Krøderbanen som også brukte den til utkjøring av grus til banevedlikeholdet.
 
Vognen var etterhvert i svært dårlig stand, og ble hugget opp i 2011.

 

----------