Rco  340
Losjivogn

 

Rco 340

Litra (type) Rco (oppr. Co2a)
Nummer 340
Byggeår 1903
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Smaalensbanen
I ordinær trafikk til 1964
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 18,76 m
Vognvekt 25,15 tonn
Sitteplasser 3 kl. Opprinnelig 72
Merknad Opphugget 2017
Rco 340 Kløftefoss 2015.
Co2a 164 Co2a 164 på Oslo Ø.
Vogn 340 så opprinnelig slik ut
på korridorsiden.
Co2a 335 Co2a 335 på Otta.
Vogn 340 så opprinnelig slik ut
på kupésiden.

Vogn 340 ble levert fra Strømmens Værksted i 1903 til Smaalensbanen, men ble brukt over hele Østlandet. Ved leveransen var den en sidegangsvogn med ni kupéer. Vogner av denne typen ble brukt i alle typer persontog.

Mange vogner av denne typen opplevde svært lang driftstid, noen helt opp mot 70 år. I denne tiden gjennomgikk de flere moderniseringer som blending av takvinduer, innvendig kledning med huntonitt samt elektrisk lys og 1000V varme. Likevel beholdt vognene sitt opprinnelige preg. 

I 1913 ble vogn 340 utstyrt med en liten postavdeling ved at to kupéer og et WC ble slått sammen og gav et postrom på 7,8 kvm. Fem slike vogner fikk små postrom rundt 1. verdenskrig, og de ble bl.a. brukt på Gjøvikbanen helt til begynnelsen av 1960-tallet.

Vogn 340 ble utrangert som driftsvogn i 1964, og ble deretter bygget om til losjivogn for NSBs baneavdeling i Kristiansand distrikt. Den fikk da litra Rco, fra 1989 ble litra og nummer endret til Xabh 80 76 973 2028-9. Denne funksjonen hadde den frem til endelig utrangering i 2011. Da ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb og transportert til Kløftefoss på Krøderbanen.

Vognen var i svært dårlig stand, men den inneholdt en del interessante originale konstruksjonsdeler.
I 2016 ble vognen ribbet for deler som kunne brukes ved restaurering av tilsvarende vogner. Resten av vognen ble hugget opp høsten 2017.

 

----------