N1  4118
Stakevogn

N1 4118

Litra (type) N1
Nummer 4118
Byggeår 1881
Fabrikant W. Ihlen
(Strømmens Værksted)
Levert til NSB Smaalensbanen
I ordinær trafikk til 1936
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,31 m
Vognvekt 5,4 tonn
Lasteflate 16,0 m2
Rominnhold 4,5 m3
Lasteevne 11,5 tonn
N1 4118 Vst. Grorud 1997
N1 4118 Krøderen 2005
N1 4118 Krøderen 2007
N1 4118 Krøderen 2015
N1 4118 Hamar 2017
N1  4118 er en åpen godsvogn av standardtype. Den har faste sidekarmer, mens staker og endelemmer er avtagbare. Den ble benyttet til alle typer gods som tålte vær og vind. Maskiner, utstyr, byggematerialer og trelast var typisk last for N-vognene.
 
Litra N var standardtypen for åpne godsvogner og utgjorde lenge den mest tallrike vogntypen av alle. Etter at N-vognene fra 1876 ble levert med jernrammer, ble vognene bygget nesten uforandret i over 30 år, bare vognbredden og noen mindre detaljer ble forandret. 4118 er en typisk representant for de første av disse vognene, som etterhvert ble bygget i mere enn 1700 eksemplarer. Den er av den smaleste utførelsen, bare 2,44 meter bred. Stakene er av tre slik det var vanlig på de eldre N-vognene, på senere utgaver var de av jern.
 
Vogn 4118 ble levert til Smaalensbanen (Østfoldbanen) i 1881. Den ble bygget av W. Ihlen, som senere ble til det mer kjente Strømmens Værksted. I løpet av sin driftstid ble vognen forsterket noe i ramme og buffere, men i hovedtrekk ble den lite endret.
4118 ble utrangert allerede i 1936, men fortsatte sin tjeneste som internvogn. Det er ukjent hva den da ble brukt til, men etterhvert havnet den på Vst. Grorud som opplagsvogn for verkstedutstyr.
 
Norsk Jernbaneklubb overtok 4118 i 1990, og etter noen år ble restaurering påbegynt på Grorud. Senere ble vognen flyttet til Krøderbanen.
 
I 2016 ble vogn 4118 utlånt til Norsk Jernbanemuseum, hvor restaureringen ble fullført sommeren 2017.
Den fremstår nå i det utseende den antas å ha hatt i på begynnelsen av 1900-tallet, og er i dag Norges eldste godsvogn som fortsatt er i tilnærmet opprinnelige utførelse.
Vognen skal stå på utstilling i godshuset fra Kløften stasjon som er gjenoppført på museumsområdet.
 
 
 
----------