Type E2  nr. 1122
Gods- og persontoglokomotiv

E2 1122

Type E2
Nummer 1122
Byggeår 1912
Fabrikant AB Motala Verkstad
Levert til Statens Järnvägar, Sverige
I ordinær trafikk til 1968
Nåværende eier JÅÅJ
Akselanordning 1'D
Drivhjuldiameter 1388 mm
Lengde over buffere 17,65 m
Maskinytelse 690 kW (940 HK)
Sylinderdiameter 500 mm
Sylinderslaglengde 640 mm
Kjelovertrykk 12 kg/cm2
Heteflate 103,2 m2
Overheteflate 32,7 m2
Ristflate 2,08 m2
Vannbeholdning 14,0 tonn
Kullbeholdning 5,2 tonn
Vekt i driftsklar stand 91,1 tonn
Største kjørehastighet 70 km/t
E2 1122 Ved Hære 2015
E2 1122 Vikersund 2015
E2 1122 Ved Kløftefoss 2016
E2 1122 Krøderen 2016
E2 1122 Skifting på Krøderen 2016
E2 1122 Med godstog på Kløftefoss 2016
E2 1122 Ved Vikersund 2016
E2 1122 Krøderen 2016
Statens Järnvägar (SJ) i Sverige fikk i årene 1907-1920 levert 130 lokomotiver av type E. Disse var beregnet for gods- og persontrafikk i Norrland og tunge godstog i Sydsverige. Lokomotivene hadde akselanordning D, og både sylindre, sleider og hele sleidstyringen lå innvendig i rammen.
For å forbedre løpeegenskapene og forhøye kjørehastigheten ble 90 E-maskiner ombygget i tiden 1935-1951. Lokomotivene fikk forlenget rammen og satt inn en løpeaksel foran, og kjelen ble flyttet litt fremover. Kjørehastigheten kunne da økes fra 65 til 70 km/t, og typebetegnelsen ble endret til E2.
 
Lokomotivene av type E/E2 har vært i bruk over hele det svenske jernbanenettet. De var driftssikre og kunne takket være sitt lave akseltrykk også kjøres på sidelinjer. I perioder har E- og E2-lokomotiver også gått i Norge, både i grenseoverskridende trafikk og innleid av NSB ved lokomotivmangel.
 
Loktype E2 var blant de siste damplokomotivene som var i alminnelig bruk i Sverige, og mange ble på 1960- og 70-tallet lagret som beredskapsreserve. En del av disse beredskapslokomotivene er nå museumslok.
 
E 1122 ble levert fra AB Motala Verkstad til SJ i 1912. Ombygging til E2 skjedde i 1940. Det var i bruk ved SJ til 1968, og ble deretter hensatt som beredskapslokomotiv.
 
Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (JÅÅJ) overtok 1122 i år 2000. Det har deretter blitt brukt på foreningens museumsbane mellom Åmål og Svanskog, men også til arrangementer på det nasjonale jernbanenettet i Sverige.
 
Krøderbanen leide lokomotivet av JÅÅJ for en periode på 4 år. Det ble hentet i Åmål i mai 2015 og returnert ved leieperiodens utløp i oktober 2018.
 
 
 
----------