G4  42300
Lukket godsvogn

G4 42300

Litra (type) G4
Nummer 42300
Byggeår 1954
Fabrikant Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til ca 1990
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 11,30 m
Vognvekt 11,5 tonn
Lasteflate 27,2 m2
Rominnhold 74,0 m3
Lasteevne 18,5 tonn
Merknad Lagervogn
G4 42300 Kløftefoss 2010
G4 42300 Kløftefoss 2015
G4  42300 er en lukket godsvogn av standardtype.
 
G4-vognene ble introdusert i 1932 og ble ny standardtype for lukkede godsvogner. Frem til 1956 ble det bygget i alt 1858 slike vogner.
 
Vogn 42300 ble levert av Strømmens Verksted i 1954 i den fjerde og siste hovedserien med G4. Disse 358 vognene hadde sveiset understilling, stenderverk med skråavstivere og tretak trukket med vanlig takpapp.
Det ble ikke gjort vesentlige endringer på 42300 i driftstiden.
Etter 1967 fikk vognen UIC-litra og –nummer Gbkls 158 6294-3.
 
Vognen ble utrangert omkring 1990 og overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
I mange år ble den brukt som lagervogn på Støren av NJKs lokalavdeling i Trøndelag. I 2009 ble den flyttet til Krøderbanen, hvor den ble malt opp og noen reparasjoner utført .

Vognen ble i november 2021 overført til Gamle Vossebanen.
 
 
----------