Hvor er vi?

Vikersund

Vikersund ligger ca. 80 km fra Oslo og ca. 40 km fra Drammen. Fra Drammen kjøres retning Kongsberg. Fra Hokksund benyttes Rv 350 til Vikersund. Normal kjøretid fra Oslo til Vikersund er ca. 1 time og 20 minutter, fra Drammen ca. 45 minutter.

Kommer fra:

Parkering

Det er mange gratis parkeringsplasser ved stasjonen, se områdene merket med P på kartet.
Parkeringsplassene på Spar ca. 100 meter sør fra stasjonen er kun tilgjengelige på søndager.

vikersund parkering

 

Krøderen

Krøderen ligger ca. 105 km fra Oslo og ca. 65 km fra Drammen. Fra Oslo til Krøderen kan du enten reise via Drammen og Vikersund eller via Sandvika og Hønefoss. Merk at veibeskrivelsen vil angi rute via Hønefoss hvis man søker f.eks. fra Oslo, siden det er litt kortere. Ønskes rute via Drammen kan du angi søk fra Asker.

Kommer fra:

Parkering

Dersom det er fullt på stasjonsområdet, er det også en parkeringsplass rett på nordsiden av lokomotivstallen (egen innkjøring). Du kan alternativt også parkere langs fylkesvei 191 som går sørover fra stasjonen langs fjorden (retning Krøderen sag). Fra Krøderen stasjon tar du da første vei til høyre, kjører over planovergangen på stasjonen og parkerer på venstre side av veien. Alle disse parkeringsmulighetene er også markert med P-symbol i kartet over Krøderen stasjon (se under).

kroderen-kart

 

Sist oppdatert 28.03.2022