Motorvogner

Krøderbanen disponerer en del motorvogner av forskjellige størrelser.
Noen av motorvognene er driftsklare, mens noen er under revisjon eller lagret for å settes i stand senere.
Vogn nr./navn Litra (type) Vogntype Merknad
"Gamla" "Gamla" - Bensinmotorvogn ("skinnebuss")
BM 86 18 86.18 BM 86 Dieselmotorvogn Under reparasjon
BM 87.03 87.03 BM 87 Dieselmotorvogn
BM 91H 02 91H.02 BM 91H Dieselmotorvogn
BM 91 09 91.09 BM 91 Dieselmotorvogn Under reparasjon
BFox4b 18775 18775 BFox4b Styrevogn for dieselmotorvognsett
Gx 1453 1453 Gx Godstilhenger for dieselmotorvogner Hensatt
Gx 1459 1459 Gx Godstilhenger for dieselmotorvogner Hensatt