Krøderbanen sommeren 2020

Alle søndager fra 28. juni til 30. august kjører damptogene i bedagelig tempo mellom Krøderen og Snarum (se merknad på forsiden). I tillegg kjører vi tog lørdag 8. august (togranhelgen) og lørdag 22. august (skumringstog). Merk at det i år ikke går veterantog til og fra Vikersund på grunn av pågående sporarbeider, men det er forbindelse med veteranbuss mellom Vikersund og Snarum.

Se også her for vårt dagsprogram

Arrangementskalender for juni og juli

Arrangement 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07
Damptog
X X X X X
Westernshow X
 X X
 X X
Tog, båt og eventyr X X
Båt og tog X X
Krødersaga

 

Arrangementskalender for august

Lørdager er uthevet med blå bakgrunn, øvrige arrangementer er på søndager.

Arrangement 02.08 08.08 09.08 16.08 22.08 23.08 30.08
Damptog
X  X X X X X X
Westernshow X
X  X  
Togran   X
X
 
Tog, båt og eventyr X X
Båt og tog X X
Barnas dag X
Skumringstog X
Stordriftsdag   X
Markedsdag X
Krødersaga


Krødersaga vil være åpen for publikum på utvalgte søndager; datoer vil bli lagt ut fortløpende.


Sist oppdatert 23.02.2020