Krøderbanen sommeren 2020

Alle søndager fra 28. juni til 30. august kjører damptogene i bedagelig tempo mellom Krøderen og Snarum (*). I tillegg kjører vi tog lørdag 8. august (togranhelgen) og lørdag 29. august (skumringstog). Merk at det i år ikke går veterantog til og fra Vikersund på grunn av pågående sporarbeider, men det er forbindelse med veteranbuss mellom Vikersund og Snarum (*).

Se også her for vårt dagsprogram

Arrangementskalender for juni og juli

Arrangement 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07
Damptog
X X X X X
Westernshow X
 X X
 X X
Tog, båt og eventyr X X
Båt og tog X X
Krødersaga

 

Arrangementskalender for august

Lørdager er uthevet med blå bakgrunn, øvrige arrangementer er på søndager.

Arrangement 02.08 08.08 09.08 16.08 23.08 29.08 30.08
Damptog
X  X X X X X X
Westernshow X
X  X  
Togran   X
X
 
Tog, båt og eventyr X X
Båt og tog X X
Barnas dag X
Stordriftsdag   X
Markedsdag X
Skumringstog X
Krødersaga


Krødersaga vil være åpen for publikum på utvalgte søndager; datoer vil bli lagt ut fortløpende.

----------------------

(*) Strekningen mellom Kløftefoss og Snarum er nå ferdig oppgradert, men sporet må justeres og endelig godkjennes før vi kan kjøre persontog på denne delen av Krøderbanen. Det er sannsynlig at alt er på plass før sesongstart, og vi planlegger nå med kjøring helt til Snarum, selv om vi foreløpig må ta et lite forbehold om dette. Strekningen mellom Krøderen og Kløftefoss er uansett klar for drift til sommeren. Oppdatert status for sommersesongen vil bli lagt ut her så snart alt er klart.

Det arbeides videre med å oppgradere resten av Krøderbanen, slik at det igjen blir mulig å kjøre persontog også mellom Snarum og Vikersund.

Sist oppdatert 29.02.2020