G4  41111
Lukket godsvogn

G4 41278

 
G4  41111 er en lukket godsvogn som i en periode var merket med feil nummer.
 
Vognens korrekte nummer er 41278.

----------