H3  13299
Kjølevogn

H3 13299

Litra (type) H3
Nummer 13299
Byggeår 1921
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1971
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,20 m
Vognvekt 12,0 tonn
Lasteflate 12,4 m2 
Rominnhold 26,2 m3
Lasteevne 8,0 tonn
Merknad Opphugget
H3 13299 var en lukket, isolert godsvogn for transport av matvarer og annet temperaturfølsomt gods.
 
Fra 1911 startet NSB byggingen av en ny type kjøle- og varmevogner. De hadde sterkt forbedret isolasjon og et iskjøleanlegg med stor kapasitet. Utvendig var vognene hvitmalt for å redusere soloppvarmingen. Om vinteren ble det satt inn bensinfyrte katalytovner for å holde temperaturen over frysepunktet.
 
Den nye vogntypen muliggjorde transport av ferskvarer over store avstander, og disse vognene trafikkerte hele Europa med fisk. De store skiltene med teksten "Frische Fische aus Norwegen" ble et kjent begrep i mange land.
324 slike vogner ble bygget mellom 1911 og 1922. Etter hvert som fryseteknikken ble vanlig omkring 1960 forsvant vognene fra internasjonal trafikk. De fortsatte imidlertid å gå som varmevogner innenlands til et stykke utpå 1970-tallet.
 
H3 13299 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1921 med nr. 6913. Den var da utstyrt med manuell skruebremse som ble betjent fra et høyt bremserhus. I motsetning til mange andre vogner av samme type fikk den ikke trykkluftbremse, men en gang i 1950-årene ble bremserhuset fjernet og skruebremsen flyttet ned til den gjenstående endeplattformen. Vognen ble også omnummerert til 13299. Forøvrig gikk den i ordinær godstrafikk uten større endringer frem til 1971.
 
NJK overtok vognen ved utrangeringen og brukte den som lagervogn ved Krøderbanen. Den var til slutt i svært dårlig stand, og ble i 2009 hugget opp for å skaffe deler til istandsettelse av andre vogner.
 
Vogntypen er representert ved de bevarte vognene H3 10047 og H3 13258. I tillegg finnes H3 13239 som brukes som lagervogn.


---------