Z49  125
Skinnetraktor

Z49 125

Type Z49
Nummer 125
Byggeår 1942
Fabrikant Kalmar Verkstad AB f.nr. 53
Levert til Statens Järnvägar
I ordinær trafikk til 1981
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Akselanordning B
Lengde over buffere 8,8 m
Vekt i driftsklar stand 20,0 tonn
Motor Scania-Vabis B 801
Motoreffekt 110 kW (ca 150 HK)
Største kjørehastighet 42 km/t
Merknad Opphugget
Z49 125 Kristianstad 1981
Z49 125 Snarum 1985
Z49 125 Hære 1985
I tiden 1941-53 bygget verkstedet Kockums i Malmö 91 skinnetraktorer (lokomotorer) av typene Zs, Z4 og Z5. Disse var utseendemessig like, men hadde litt forskjellig motorer. Etterhvert ble de fleste ombygget med andre motorer og kraftoverføring, og de fikk nye typebetegnelser.
Z49 125 ble levert som type Z5 i 1942. I 1951 ble den bygget om til Z4, og i 1956 bygget om på nytt til Z49.
I 1951 bygget Kockums 31 tilsvarende skinnetraktorer til NSB. Disse fikk norsk typebetegnelse Skd 214.
 
I de første årene med veterantogdrift på Krøderbanen hadde man bare ett damplokomotiv, og ingen diesellokomotiver. Hvis det var sterkt behov for å flytte materiell når damplokomotivet ikke var oppfyrt kunne man tilkalle NSBs skinnetraktor som var stasjonert på Vikersund. Dette var en svært tungvint løsning, og Krøderbanen ønsket å ha en egen skinnetraktor for å bli mer selvhjulpen.
NSB hadde ingen skinnetraktorer å avgi, men i Sverige viste det seg at Statens Järnvägar var villig til å selge Z49 125 for en rimelig pris. Denne skinnetraktoren var tilnærmet uendret siden siste ombygging i 1956, blant annet hadde den fortsatt manuell girkasse og de opprinnelige fire små frontvinduene i hver ende.
Z49 125 kom til Krøderbanen i 1981, og ble brukt til skifting, arbeidstogkjøring og kipptog.
Mot slutten av 1980-tallet fikk Krøderbanen flere norske skinnetraktorer. Z49 125 var da blitt nokså nedslitt, og ble derfor hugget opp i 1991.
 
 

----------