Rco  913
Losjivogn

Rco 913

Litra (type) Rco (oppr. Co2a)
Nummer 913
Byggeår 1903
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Gjøvikbanen
I ordinær trafikk til 1965
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 18,89 m
Vognvekt 26,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. Opprinnelig 72
Merknad Losjivogn
Rco 913 Vikersund 2011
Vogn 913 ble levert fra Strømmens Værksted i 1903 til Gjøvikbanen, men ble brukt over hele Østlandet. Ved leveransen var den en sidegangsvogn med ni kupéer. Vogner av denne typen ble brukt i alle typer persontog.

Mange vogner av denne typen opplevde svært lang driftstid, noen helt opp mot 70 år. I denne tiden gjennomgikk de flere moderniseringer som blending av takvinduer, innvendig kledning med huntonitt samt elektrisk lys og 1000V varme. Likevel beholdt vognene sitt opprinnelige preg. 

I 1913 ble vogn 913 utstyrt med en postavdeling ved at tre kupéer og et WC ble slått sammen og gav et postrom på 11 kvm. Fem slike vogner fikk små postrom rundt 1. verdenskrig, og de ble bl.a. brukt på Gjøvikbanen helt til begynnelsen av 1960-tallet.

Vogn 913 ble tatt ut av bruk som trafikkvogn i 1965, og ble deretter bygget om til losjivogn for NSBs baneavdeling i Kristiansand distrikt. Den fikk da litra Rco, fra 1989 ble litra og nummer endret til Xabh 80 76 973 2030-5.
Denne funksjonen hadde vognen frem til endelig utrangering i 2010. Da ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb og lagret på Kløftefoss på Krøderbanen for å kunne demontere deler til restaurering av andre, tilsvarende vogner.
Det viste seg at det var få aktuelle deler å demontere. Vognen ble derfor overlatt til Norsk Jernbaneklubbs verkstedavdeling i Notodden, som bruker den som losjivogn. Den ble transportert fra Kløftefoss til Notodden i november 2016.

 

----------