Xb  23704
Tankvogn for brannberedskap

Xb 23704

Litra (type) Xb
Nummer 23704
Byggeår 1949
Fabrikant
St. Enghien, Belgia
Levert til NSB Bratsbergbanen
I ordinær bruk til 1999
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,10 m
Vognvekt 17,5 tonn
Rominnhold 25,0 m3
Lasteevne 30,5 tonn
Xb 23704 02-s Kløftefoss 2006
Vogn 23704 ble opprinnelig levert til NSB som kassevogn litra Lo3. Den inngikk i en serie Lo3-vogner som NSB anskaffet for bruk på Bratsbergbanen og trafikken til og fra Rjukan, de skulle derfor tilsvare Rjukanbanens Lo3-vogner i størrelse og kapasitet. Vognene ble levert fra St.Enghien i Belgia og hadde vognkasse helt av stål.
 
Etter at trafikken de var anskaffet til opphørte ble vognene brukt andre steder i landet en periode. På midten av 1970-tallet begynte vognene å trekke på årene. De var lite anvendelige og dessuten utstyrt med glidelager, og ble derfor utrangert. Vogn 23704 ble imidlertid ikke hugget opp, men fikk erstattet vognkassen med en 25-kubikkmeters vanntank og fikk litra Xb. Vognens nye oppgave var å stå i beredskap med vann i tilfelle skogbrann langs jernbanen på steder uten veiforbindelse, blant annet stod den i noen år på Ål stasjon.
 
I 1999 fikk Norsk Jernbaneklubb overta vognen.
Den ble deretter brukt som brannberedskapsvogn på Krøderbanen i perioder med skogbrannfare. Når det ikke var behov for brannberedskap ble den brukt som mobil vannbeholder for Krøderbanens verksted.

Vanntanken på 23704 var etter hvert i dårlig stand. I 2018 fikk Krøderbanen en nyere tankvogn for brannberedskap, og 23704 ble derfor hugget opp i 2021.
 
 

----------