Lokomotiver
Krøderbanen disponerer en variert lokomotivpark. Foruten de damplokomotivene som benyttes til veterantogkjøringen har vi flere små diesellokomotiver (såkalte skinnetraktorer) som brukes til skifting, kjøring av arbeidstog m.v.
En del av lokomotivene er driftsklare, mens noen er under revisjon eller lagret for å settes i stand senere.

 

Lokomotiv nr. Typebetegnelse Lokomotivtype Merknad
Geita "Geita" - Dampakkumulatorlokomotiv Hensatt
7a 11 11 7a Skiftelokomotiv
21e 207 207 21e Lett universallokomotiv Utstilt Krøderen
21b 225 225 21b Lett universallokomotiv
24b 236 236 24b Godstoglokomotiv Under reparasjon
21b 252 252 21b Lett universallokomotiv Under reparasjon
Skd 206 35 35 Skd 206 Skinnetraktor Under oppussing
Skd 214 85 85 Skd 214 Skinnetraktor Under reparasjon
Skd 214 103 103 Skd 214 Skinnetraktor
Skd 215 104 104 Skd 215 Skinnetraktor Under reparasjon
Skd 220 143 143 Skd 220c Skinnetraktor Hensatt
Skd 220c 167 167 Skd 220c Skinnetraktor
Skd 220c 182 182 Skd 220c Skinnetraktor
Skd 220c 210 210 Skd 220c Skinnetraktor Under reparasjon
Hafslundbanen H3 H3  - Elektrisk lokomotiv fra Hafslundbanen Hensatt