Arbeidmaskiner og annet spesialmateriell

Krøderbanen har en del arbeidskjøretøyer, spesialvogner og skinnegående maskiner som brukes i banevedlikeholdet og til andre arbeidsoppgaver ved museet.

Vogn nr. Litra (type) Materielltype Merknad
30 36 0002 30-36-0002 Xd 218a Lastetraktor Robel 10
30-36-1038 30-36-1038 Xd 219 Lastetraktor Robel 11
30 36 3013 30-36-3013 Xd 222b Lastetraktor Robel 54.12
30 36 5091 30-36-5091 LT12 Lastetraktor Levahn 128-B
30 36 5092 30-36-5092 LTR12 Lastetraktor Levahn 128-2 Hensatt
30 36 5095 30-36-5095 LTR12 Lastetraktor Levahn 128-2 Hensatt
30 36 5100 30-36-5100 LTR12 Lastetraktor Levahn 128-2 Hensatt
30-36-5105 30-36-5105 Xd Lastetraktor Robel 54.22-3
30-36-5105 30-36-5106 Xd Lastetraktor Robel 54.22-3 Hensatt
30-36-5105 30-36-5119 Xd Lastetraktor Robel 54.22-4 Hensatt
58-251 58-251 X Tilhenger til lastetraktor
1289 1289 R Tilhenger til lastetraktor Under ombygging
X 1477 1477 X Tilhenger til lastetraktor
X 5690 5690 X Tilhenger til lastetraktor Hensatt
X 5768 5768 X Tilhenger til lastetraktor Hensatt
X 30-37-1004 30-37-1004 X Tilhenger til lastetraktor Hensatt
X 30-37-4008 30-37-4008 X Tilhenger til lastetraktor Under oppussing
30-37-4022 30-37-4022 X Tilhenger til lastetraktor
30-32-208 30-32-208 - Skinnegående svillepakketraktor
MTM 400 T
30-32-209 30-32-209 -

Skinnegående svillepakketraktor
MTM 400 T

Hensatt
30-34-005 30-34-005 - Skinnegående svillebyttemaskin
30-56-009 30-56-009 - Kosteaggregat
58-05 58-05 - Inspeksjonstralle Utstilt
U2.314 U2.314 - Svillepakke- og sporjusteringsmaskin Plasser & Theurer M.U.2W75D
Rco 315 315 Rco Mannskapsvogn Hensatt
Ro 12183 12183 Ro Verkstedvogn Hensatt
XBG 40 76 943 1731-1 40 76
943 1731-1
XBG Tankvogn for brannberedskap
Xbv 40 76 943 9024-3 40 76
943 9024-3
Xbv Sporrenser
X 50272 50272 X Verkstedvogn