Rutetider for 2018

Alle søndager fra 1. juli til 16. september 2018 er det aktiviteter på Krøderbanen. Togkjøringen er i år noe begrenset grunnet banearbeid. Fra 12. august blir det kjøring av veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner, mellom Krøderen og Kløftefoss. Det blir også kjøring på lørdager fra 25. august til 8. september. På søndager uten togkjøring vil det kjøres veteranbusser og gå et oppfyrt damplokomotiv på Krøderen stasjon, i tillegg til øvrige aktiviteter.

Søndager 1. juli - 5. august

Veteranbuss Veteranbuss Veteranbuss (*)
fra Krøderen 12.45 13.50 17.45
til Kløftefoss 12.53 w 13.58 !
fra Kløftefoss - 14.00 w !
til Vikersund - 14.25 18.15

 

Veteranbuss Veteranbuss
fra Vikersund 12.00 -
til Kløftefoss 12.25 w -
fra Kløftefoss 12.27 13.40 w
til Krøderen 12.35 13.48

 (*) Kjører bare 29. juli og 5. august.
(w) Westernshow på Kløftefoss 13.00-13.35

Søndager 12. august - 16. september

Gjelder ikke stordriftsdagen 19. august og tograndagen 9. september. Se egne ruter for disse dagene.

Damptog Damptog Damptog Veteranbuss (**)
fra Krøderen 11.00 12.45 14.50 17.45
til Kløftefoss 11.13 12.58 15.03 |
til Vikersund - - - 18.15

 

Damptog Veteranbuss (**)
Damptog Damptog
fra Vikersund - 12.00 - -
fra Kløftefoss 11.28 | 13.13 15.18
til Krøderen 11.40 12.30 13.25 15.30

(**) = Veteranbussen kjører bare 12. august, 19. august og 26. august.
 

Lørdag 25. august og  lørdag 1. september

Damptog Damptog Damptog
fra Krøderen 11.00 12.45 14.50
til Kløftefoss 11.13 12.58 15.03

 

Damptog Damptog Damptog
fra Kløftefoss 11.28 13.13 15.18
til Krøderen 11.40 13.25 15.30

 

Lørdag 18. august (Skumringstog)

Damptog
fra Krøderen 21.00
til Kløftefoss 21.15

 

Damptog
fra Kløftefoss 21.45
til Krøderen 22.00

Se også egen side om Skumringstoget (kommer).

Søndag 19. august (Stordriftsdag)

Se egen side for Stordriftsdagen (kommer snart).


Lørdag 8. og søndag 9. september (Togran)

Damptog Damptog
fra Krøderen 12.00 14.50
til Kløftefoss 12.20 w 15.03

 

Damptog Damptog
fra Kløftefoss 13.15 w 15.18
til Krøderen 13.27 15.30

(w) Westernshow på Kløftefoss 12.30-13.05

Se også egen side om Togran (kommer).


Sist oppdatert 07.03.2018