Rutetider for 2017

Togene kjøres alle søndager fra 25. juni til 27. august.
Damptogene kjøres i tillegg også lørdag 5. august.

Rutetider for alle søndager

Damptog Motorvogn Damptog Veteranbuss
fra Krøderen 10.50 13.55 14.45 17.45
fra Kløftefoss 11.03 x 14.07 15.01 |
fra Snarum 11.23 x 15.21 x |
fra Sysle 11.32 x 15.30 x |
til Vikersund 11.52 15.50 18.15

 

Motorvogn Damptog Veteranbuss Motorvogn Damptog
fra Vikersund 12.15 13.30 16.10
fra Sysle 12.35 x | 16.29 x
fra Snarum 12.45 x | 16.38 x
fra Kløftefoss 11.20 13.05 x 13.55 15.15 16.58 x
til Krøderen 11.32 13.17 14.03 15.27 17.10

Under tograndagene 5.  og 6. august, og stordriftsdagen 20. august blir det noen justeringer i rutetidene.

(x) Toget stopper ved behov for av- og påstigning.

Grafiske ruter

Spesielt interesserte kan laste ned grafiske ruter for søndagstogene (gjelder ikke 6. og 20. august).

Korrespondanser fra/til Oslo og Drammen

NSB tog 601 NSB-tog 521
Nettbuss 101
Oslo S 12.03 14.09
Drammen st. 12.38 14.42 14.22
Hokksund st. 12.51 14.59 -> 15.06
Vikersund st. 13.10 15.48
NSB tog 602 Nettbuss 101
NSB-tog 532
Vikersund st. 17.54 19.10
Hokksund st. 18.15 19.53 -> 20.00
Drammen st. 18.28 20.37 20.17
Oslo S 19.07 20.51


Merk: Helgen 5.-6. august er Oslo S stengt for all togtrafikk. Dette medfører buss for tog, og endringer i de oppsatte rutene.

 

Sist oppdatert 28.08.2017