Personvogner - trafikkvogner

Krøderbanen disponerer en personvognpark som representerer en lang periode av personvognutviklingen i Norge. Alle personvognene som brukes i museumstogtrafikken har vognkasse av tre, de fleste med utvendig teakpanel.

Vognene som vises her er de som for tiden er de mest brukte i trafikken på Krøderbanen. Det varierer hvilke som brukes de enkelte dagene.

Vi har også en del personvogner som er under reparasjon eller som er lagret for å kunne settes i stand senere.

Vogn nr. Litra (type) Vogntype Merknad
RjB C 4  4  C 3-klassevogn fra Rjukanbanen
Co4c  65 65 Co4c 3-klasse lokaltogvogn
CEo  86 86 CEo 3-klasse lokaltogvogn med kioskavdeling
C3a  102 102 C3a 3-klassevogn fra Valdresbanen
Co3a  220 220 Co3a 3-klasse midtgangsvogn
CF2a  686 686 CF2a 3-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling
F  2019 2019 F Konduktør- og reisegodsvogn
B65  18836 18836 B65 2-klasse lokaltogvogn