Har du lyst til å bidra til at det er drift på Krøderbanen?

Vil du være med i det frivillige miljøet på Krøderbanen?

Her vil du oppleve arbeidsglede og et sosialt fellesskap.

Det frivillige miljøet tar ansvar for all togframføring og samarbeider godt med de som er ansatt ved museet Krøderbanen.
Vi har et stort behov for flere frivillige som kan hjelpe til med smått og stort. Alt fra å selge is og brus, legge sporveksler, til å kjøre og vedlikeholde lokomotiv.

Vi har frivillige i alle aldre, også de mellom 18 og 30.

frivillige 1En ung gjeng som fyrer opp 3 damplokomotiv på Krøderen stasjon. Bilde: Pål Stian Wahlquist

Er du nysgjerrig på hva vi driver med og har lyst å komme på besøk og prøve en dugnad? Ta kontakt på . På sommeren er det folk på Krøderen hver helg, fra siste helg i juni til siste i august. Ellers er vi der ca. annen hver helg.

Hva kan du bidra med?

For å være direkte med i trafikken under kjøresøndagene på sommeren trenger man kurs og opplæring. Det er imidlertid ikke til hinder for at du i første omgang kan være med som for eksempel billettør eller is og brus-selger.

Hvis du virkelig har lysten så tilbyr Krøderbanen kurs i de forskjellige delene av trafikken/sikkerhetstjenesten. Vi vil legge ut mer informasjon om dette etter hvert, i mellomtiden ta kontakt på .

Det er gode overnattingsforhold og øvrige fasiliteter på Krøderen stasjon.

Alle bidrar til felles middager på kjøkkenet og varemerket er:
«Det er alltid god mat på Krøderen»,
og det tas ofte en «Skål for jentene på kjøkkenet».

frivillige 3Middag etter huggehelga. Bilde: Mette Veland

Utenom trafikken har vi like mye, om enn mer, tilgjengelig arbeid som ikke krever formelle kurs og opplæring. Ved slikt arbeid trenger du ingen forkunnskaper, kun arbeidslyst og stå-på-vilje. Du vil bli fulgt opp og få arbeidsoppgaver etter ønske og kunnskap.

Noen eksempler på oppgaver er:

-   Arbeid i verkstedet på vogner, lokomotiver, motorvogner og andre mekaniske innretninger.

-   Banevedlikehold

Banearbeidsuka
Hver sommer, siste uka i juli, samles en gjeng for å drive med banevedlikehold. Da blir det skiftet sviller, skinner og veksler, satt opp gjerder og annet spennende. Vi bruker eget banevedlikeholdstog (robler) til å arbeide langs hele vår 30 km lange bane. I 2017 blir det 24. til 28. juli.

Blant de aktive blir denne uka ofte sett på som ”Spa-uken” da det ofte er nydelig vær, og på ettermiddagen er det tur på stranda med bading og alt som hører til.

Huggehelgene
Hver høst har vi huggehelger for å fjerne trær og busker som vokser opp langs banen. Dette gjøres for å hindre at banen gror igjen og at trær slår/skraper mot vogner og lokomotiv. Samtidig får man utsikt for de reisende og sikt fremover for lokomotivpersonalet.

I 2017 har vi huggehelger uke 41 (14. og 15. oktober) og uke 43 (28. og 29. oktober). Påmelding gjøres til huggekoordinator Alexander Westerlund på alexwestprivat(a)gmail.com eller 993 67 886.

Telegrafkursen
Langs hele banen har vi en fungerende telegrafkurs. Her har vi en liten gjeng som jevnlig gjør vedlikehold slik som skifte av stolper, spleising av kabel og feilretting på linjetelefoner.

frivillige 2Skifte av sviller i grustaket på Kløftefoss under Banearbeidsuka. Bilde: Mette Veland

-   Arbeid i trafikksesongen, såkalt sikkerhetstjeneste:

Sporskifter
En som har lov til å koble vogner til og fra hverandre og gi signaler til tog. Du har tillatelse til å betjene sporveksler og sikre stasjonen for å kunne kjøre tog. Har også lov til å betjene bremsene på et tog uten trykkluftbrems.

Togekspeditør (forkortet TXP)
Sjef på stasjonen. Tar imot og gir kjøretillatelse for tog på stasjonen.

Togleder
Ansvarlig for trafikkstyring når det kjøres tog. Sjef på jernbanestrekningen.

Konduktør (togfører)
Sjef for hvert enkelt tog og ansvarlig for passasjerenes sikkerhet. Sjef over billettørene.

Fører av tung motortralle
Tillatelse til å kjøre stor arbeidsmaskin.

Motorvognfører
Tillatelse til å kjøre motordrevet vogn/skinnebuss.

Lokomotivfører
Ansvarlig for å betjene lokomotivet. Se også «damplokomotivfører»

Lokomotivstallformann / -betjent (kjelepasser)
Person godkjent for å betjene, smøre og fyre opp damplokomotiv før utkjøring. Formann er ansvarlig for å lede og fordele arbeidsoppgavene til de som er i lokomotivstallen.

Fyrbøter
Fyre damplokomotiv og holde utkikk under kjøring.

Damplokomotivfører
Ansvarlig for å betjene damplokomotivet. Er i tillegg utdannet fyrbøter.

frivillige 4Kjøring av sporrensertog i påsken. Bilde: Pål Stian Wahlquist

Er du interessert i å være med på noe av dette så er det som alltid bare å ta kontakt på . Skal du være med mer enn en gang ønsker vi at du melder deg inn i Norsk Jernbaneklubb. Dette fordi du da dekkes av forsikringsordningen til klubben hvis det skulle skje noe. Klikk her for å melde deg inn.

frivillige 5Togpersonale under jubileum på Vikersund stasjon. Bilde: Bjørn Halling

 

Vi vil takke følgende for tekst og innspill til denne siden:
Tom-Andre Aas, Alexander Westerlund, Mette Veland, Pål Stian Wahlquist, Lars Erik Stigen og Dagfinn Lunner.