G3  15207
Lukket godsvogn

G3 15207

Litra (type) G3
Nummer 15207
Byggeår 1909
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Randsfjordbanen
I ordinær trafikk til
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 7,70 m
Vognvekt 8,5 tonn
Lasteflate 16,1 m2
Rominnhold 34,0 m3
Lasteevne 15,0 tonn
Merknad Under restaurering
G3 15207 Kløftefoss 2010
G3 15207 03 s Kongsvinger 1985
G3 15207 04 s Kongsvinger 1985
G3 15207 er en lukket godsvogn av standardtype. Den ble benyttet til alle typer gods som trengte innendørs transport. Opprinnelig hadde den også sammenleggbar innredning for transport av mennesker og dyr (militærinnredning).
G2 / G3-vognene ble bygget i perioden 1897 til 1928 og er den typisk norske G-vognen. 
 
G3 15207 var blant de tidligste vognene med 12 tonns hjulsatser, og ble levert til Drammen-Randsfjordbanen i 1909 i forbindelse med at dette banesystemet ble ombygget fra smalspor til normalspor. Bestillingen av 10 G3-vogner, deriblant 15207, kan knyttes direkte til det økte vognbehovet ved omlegging av Krøderbanen, som en stund ble vurdert beholdt smalsporet.
 
Vognen gikk i trafikk uten å gjennomgå noen særlige endringer utover endring av utvendig farge og påskrifter, og at den fikk gjennomgående ledning for trykkluftbremser. I motsetning til mange andre vogner av samme type fikk den ikke trykkluftbremser og doble bremsebommer.
 
Etter at 15207 ble tatt ut av alminnelig trafikk stod den i mange år som stasjonsvogn (stasjonært lager) på Kongsvinger stasjon, mye av tiden ved siden av stasjonens godshus. En gang godshuset ble malt ble også vognen malt, for tiden har den derfor en spesiell farge som neppe noen annen godsvogn i Norge har hatt.

Norsk Jernbaneklubb overtok vognen i 1992, og fraktet den til Kløftefoss på Krøderbanen for lagring.
Høsten 2023 ble den flyttet til Mysen, hvor den nå er under restaurering.
 
 
 
----------