NJK Media er en paraplyorganisasjon for avdelingene som har med nett og trykte medier å gjøre. Her finner vi Forlaget, Forskningsavdelingen, medlemsbladet På Sporet og Webavdelingen.

Velg medieavdeling i menyen for ytterligere informasjon.