Xl  9962
Tårnvogn

Xl 9962

Litra (type) Xl
Nummer 9962
Byggeår
Fabrikant
 
Levert til NSB
I ordinær bruk til
Siste eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere
Vognvekt
Merknad Opphugget 2017
Xl 9962 Kløftefoss 2006
Xl  9962 var en spesialvogn med løfteplattform bygget for å utføre kontaktledningsarbeider på elektrifiserte jernbanestrekninger. Løfteplattformen kunne heves og senkes, og den kunne svinges ut til siden. Vognen ble bygget på understellet fra en eldre, alminnelig godsvogn.

Xl 9962 ble brukt på Krøderbanen for å utføre arbeider høyt over sporet. Den var etterhvert i dårlig stand, og behovet for den var bortfalt. Den ble derfor hugget opp høsten 2017.
 
 

----------