Kontakt oss

Telefon:  32 14 76 03
 
Besøksadresser:

Krøderen stasjon:
Krøderfjordveien 440,  Krøderen

Krøderbanens kontorer:
Vestsideveien 4,  Krøderen
Alminnelig kontortid: hverdager 9:00 - 16:00.
I trafikksesongen også lørdager og søndager.
 
 
Postadresser:
 
Buskerudmuseet - avdeling Krøderbanen:
 
E-post:   kroderbanen (krøllalfa) buskerudmuseet.no
 
Alminnelig postadresse:
Buskerudmuseet avd. 3 Krøderbanen
Vestsideveien 4
3535 KRØDEREN
 
Fakturaadresse:
Buskerudmuseet avd. 3 Krøderbanen
Hønefoss bru 1 B
3510 HØNEFOSS

Faktura i .pdf-format kan sendes til
faktura (krøllalfa) buskerudmuseet.no
 
Norsk Jernbaneklubb - Driftsgruppe Krøderbanen
 
E-post:   kroderbanen (krøllalfa) njk.no
 
Post- og fakturaadresse:
NJK-Krøderbanen
Vestsideveien 4
3535 KRØDEREN

Faktura i .pdf-format kan sendes til
faktura.kroderbanen (krøllalfa) njk.no

 

 
 
Sist oppdatert 20.05.2020