Hvf4  70031
Kjøle- og varmevogn

Hvf4 70031

Litra (type) Hvf4
Nummer 70031
Byggeår 1947
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Trondheim distrikt
I ordinær trafikk til 1985
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,80 m
Vognvekt 13,5 tonn
Lasteflate 18,7 m2
Rominnhold 35,4 m3
Lasteevne 16,5 tonn
Hvf4 70031 Krøderen 2005
Hvf4 70031 Vognen har 6 takluker
for påfylling av is i
kjøleanlegget
Hvf4 70031 Iskjøleanlegg i enden av vognen
Hvf4 70031 Mysen ca 1975
Hvf4 70031 Eidsvoll 1984
Hvf4 70031 er en lukket godsvogn for gods som enten må holdes avkjølt eller som ikke må fryse. Den er spesielt godt isolert i vegger, gulv og tak, og for å redusere soloppvarming om sommeren er vognveggene hvitmalt.
Kjøle- og varmevogner fraktet lett bedervelig gods som det var om å gjøre at kom fortest mulig frem til bestemmelsesstedet. Slike vogner kunne derfor ofte sees innkoblet i persontog, som tidligere hadde betydelig kortere kjøretider enn godstogene. Vognene av denne typen var derfor bygget for å kunne gå i 100 km/t, som var betydelig fortere enn noe godstog kjørte den gangen. De ble også utstyrt med omstillbar gods- og persontogbremse, og de fikk gjennomgående varmeledninger for damp og 1000V slik at de kunne kobles inn forrest i persontog.
 
Hvf4 70031 ble levert fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1947. Den var utstyrt med to kjølesystemer, ett beregnet for kullsyreis (tørris) og ett beregnet for naturis som ble fylt gjennom luker i taket. Den fikk også varmeanlegg som ble drevet fra de gjennomgående varmeledningene.
 
Etterhvert kom den nyere typer kjølevogner med moderne kjøleanlegg som ikke var avhengige av påfylling av is. Rundt 1960 ble 70031 innredet for transport av grønnsaker, og varmeanlegget ble demontert. Om vinteren ble det ved behov satt inn en katalytovn.
I 1967 fikk vognen UIC-litra og -nummer Imors 806 6031. I 1973 ble den gjennomgående dampvarmeledningen fjernet, og litra og nummer endret til Imos 813 1019.
 
Hvf4  70031 ble utrangert i 1985 og deretter overtatt av Norsk Jernbaneklubb. I 2002 gjennomgikk vognen en omfattende restaurering hvor det blant annet ble utført omfattende utbedringsarbeider i taket. Samtidig fikk vognen tilbake sitt opprinnelige nummer, og den fremstår nå i stor grad som den gjorde ved levering.
Etter restaurering ble vognen overført til Krøderbanen, hvor den ble brukt ved enkelte arrangementer. I 2008 ble den overført til Norsk Museumstog, og brukes av og til ved kjøring av museumstog på det nasjonale jernbanenettet.
 
 
----------