Gp4  33144
Lukket godsvogn

Gp4 33144

Litra (type) Gp4
Nummer 33144
Byggeår 1942
Fabrikant Gottfried Lindner
Levert til Deutsche Reichsbahn
Opprinnelig nummer Ghhs 23948
I ordinær trafikk til 1989
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,10 m
Vognvekt 15,0 tonn
Lasteflate 21,8 m2
Rominnhold 44,0 m3
Lasteevne 15,0 tonn
Merknad Hensatt
Gp4 33144 Kløftefoss 2001
Gp4 33144 er en lukket godsvogn av tysk standardtype "Oppeln".
Vogntypen ble utviklet av Deutsche Reichsbahn midt på 1930-tallet for å kunne heve hastigheten på godstogene. Vognene fikk akslene plassert lengst mulig ut mot endene, med lang akselavstand oppnådde man roligere gange i høyere hastigheter. Fra 1934 og utover bygget Deutsche Reichsbahn over 29700 slike vogner, og krigen spredte dem over hele Europa.
 
Blant det tyske jernbanemateriellet som ble etterlatt i Norge etter okkupasjonsmaktens nederlag i 1945 var 93 vogner av den dengang svært moderne typen "Oppeln". Alt slikt etterlatt materiell ble først disponert av Direktoratet for fiendtlig eiendom. Rundt 1950 ble materiellet overtatt av NSB, og det som ble vurdert som brukbart ble gitt nye nummer i NSBs registre. 63 av "Oppeln"-vognene var blant dette materiellet, herunder også 33144.
 
Vognenes store akselavstand gjorde dem spesielt godt egnet til fremføring i persontog, og de ble utstyrt med gjennomgående ledning for både damp- og elektrisk oppvarming for å kunne kobles inn forrest i toget mellom lokomotivet og personvognene. Mange fikk også lagt inn ballast for å sikre tilstrekkelig vekt når de gikk tomme i høye hastigheter. Slike vogner ble et fast innslag som ekstra reisegodsvogner og ilgodsvogner i alle slags persontog til utpå 1980-tallet.
 
Vogn 33144 ble bygget i 1942 av Gottfried Lindner i Ammendorf som DRG "Oppeln" Ghhs 23948. Ved NSB fikk den litra Gp4 og nummer 33144.
Vognen fikk rullelager i 1965 og har fått erstattet de tyske luftelukene med luker og vindu av norsk type. Den er også blitt nedlastet med 3 tonn ballast. Forøvrig er det ikke gjort større endringer på vognen
I 1967 fikk den UIC-nummer Gklmrs 139 5038. Dampvarmeledningen ble fjernet i 1971, litra og nummer ble da endret til Gklms 138 8047.
 
Vogn 33144 ble utrangert i 1989. Den ble deretter overtatt av Norsk Jernbaneklubb, og fikk tilbake sitt første NSB-nummer. Den er nå stasjonert på Krøderbanen hvor den benyttes som lagervogn.
 
 

----------