Co3a  220
3-klasse midtgangsvogn

Co3a  220

Litra (type) Co3a
Nummer 220
Byggeår 1935
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Oslo distrikt
I ordinær trafikk til 1977
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 31,7 tonn
Sitteplasser 3 kl. 84
Co3a  220  tegning
Co3a  220 Krøderen 2008
Co3a  220 Krøderen 2008
Co3a  220 Åndalsnes 2022
Co3a  220 Endeparti
Co3a  220 Interiør
Co3a  220 Interiør
Co3a  220 Interiør

Vogn 220 ble levert fra Strømmens Værksted i 1935 for bruk i nærtrafikken rundt Oslo. Den er blant de siste leverte trevognene til NSB og har hvelvet tak i stedet for takoppbygg. For å lette av- og påstigningen ved hyppige stopp, ble endegangene bygget noe rommeligere enn det som var vanlig. Endeveggen på vognkassen stikker derfor noe utover bufferbjelken. Siden vognen var beregnet for nærtrafikk ble den ikke påspandert overgangsbelger.

Til sammen ble det bygget 45 vogner med stort sett samme utforming som vogn 220, herunder også vogn 222. De eldste vognene hadde imidlertid takoppbygg.

Innvendig er vogn 220 blitt og pusset opp og modernisert flere ganger siden leveransen. Interiøret fremstår nå slik vognen var da den ble utrangert av NSB. Da vognen var ny var interiøret ganske likt vogn 222.

Norsk Jernbaneklubb fikk overta vognen da NSB utrangerte den i 1977, og den har siden da vært i bruk på Krøderbanen. Ved enkelte tilfeller har den også blitt brukt til spesielle arrangementer andre steder.

 

----------