CEo  86
3-klassevogn med kioskavdeling

CEo-86 01-m

Litra (type) CEo
Nummer 86
Byggeår 1916
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til Norsk Hoved-Jernbane
I ordinær trafikk til 1969
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 19,80 m
Vognvekt 30,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 54 + 3 klappseter
Merknad Hensatt
CEo-86-tegning-s
CEo 86 Grorud 1983
CEo 86 Grorud 1991
CEo-86 02-s Endeparti
CEo-86 03-s Interiør 3 kl.
CEo-86 04-s Interiør 3 kl.
CEo-86 06-s Interiør kioskavdeling

Vogn 86 ble levert fra Strømmens Værksted i 1916 til Norsk Hoved-Jernbane (Hovedbanen) som en ren 3-klassevogn, sammen med de identiske vognene 84 og 85. Vognene ble bygget som åpne midtgangsvogner med høyryggede benker, store vinduer og ett toalett i hver ende. De ble levert med elektrisk belysning, og var dermed de første 3-klassevogner ved Hovedbanen med dette.
Hovedbanens personvogner skilte seg utseendemessig fra NSBs vogner ved sine store, åpne endeplattformer med avrundet tak, og det karakteristisk fremhevede vindusparti med langsgående lister.

I 1926 ble Hovedbanen overtatt av NSB, og vognen ble tatt i bruk i lokaltog i Osloområdet. Noen få år senere ble det ene av toalettene fjernet for å lage plass for barnevogner og bagasje. I dette rommet ble det satt inn tre klappseter.

Vognen ble utrangert i 1969 og deretter tatt i bruk som lagervogn for seter fra vogner som var inne til oppussing. All innredning og skilleveggen midt i vognen ble fjernet. I langveggene ble det laget store åpninger med rulleporter. I 1989 var vognen uttjent og skulle hugges opp. Imidlertid ble det konstatert at selve vognkassen tross alt var i ganske god forfatning, og Norsk Jernbaneklubb fikk overta vognen.

Fordi all innredning var fjernet og den tilsvarende vogn 85 allerede var bevart i nesten original stand, ble det besluttet å sette i stand vogn 86 for enklere servering og salgsvirksomhet på Krøderbanen. Åpningene i veggene ble tettet igjen og ytterpanelet ble gjenskapt lik det originale. Den innvendige skilleveggen ble bygget opp igjen, og seter til vognen ble skaffet fra utrangerte vogner fra Hardangerbanen og Flåmsbanen. I den ene avdelingen er det store bord mellom setene, og en salgs- og serveringsdisk.
I 1992 ble vognen tatt i bruk på Krøderbanen.

 

----------