CF2a  686
3-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling

CF2a  686

Litra (type) CF2a
Nummer 686
Byggeår 1905
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Ofotbanen
I ordinær trafikk til 1969
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Lengde over buffere 10,80 m
Vognvekt 13,9 tonn
Sitteplasser 3 kl. 24
Lasteevne godsrom 0,5 tonn
CF2a  686 Tegning
CF2a  686 Interiør
CF2a  686 Interiør
CF2a  686 Rjukan 1975
CF2a  686 Fagernes 1979
CF 686 Kløftefoss 2014
Vogn 686 ble levert til Ofotbanen fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1905. Den har tre 3-klassekupéer, og et lite kombinert konduktør- og reisegodsrom, og var ved leveransen utstyrt med Westinghouse trykkluftbremseutstyr. Opprinnelig hadde vognen flatt tak, men fikk senere takoppbygg med overlysvinduer.
 
Vognene av denne typen gikk som regel enkeltvis i malmtogene mellom Kiruna og Narvik, men på store utfartsdager som f.eks. i påsken ble det gjerne satt opp ekstratog bestående av 10-12 tilsvarende vogner og et stort malmtoglokomotiv.
 
Rundt 1950 ble det slutt på å kjøre konduktørvogner i malmtogene, og vogn 686 ble sammen med flere av de tilsvarende vognene sendt sørover. Westinghousebremseutstyret ble demontert, og vognen gikk deretter stort sett i godstog i Oslo distrikt.
 
Etter utrangering i 1969 ble vognen etter initiativ fra A/L Hølandsbanen tatt ut til bevaring ved Jernbanemuséet. Etter avtale med muséet fikk Norsk Jernbaneklubb disponerere vognen fra 1972, og den ble sendt til Lillehammer hvor en omfattende oppussing ble gjennomført.
 
Fra 1975 til 1980 ble vogn 686 brukt av og til ved spesielle arrangementer i østlandsområdet. I 1990 ble vognen stasjonert på Krøderbanen, hvor den ble brukt ved spesielle arrangementer og til små chartertog.
 
 
 
----------