F  2019
Konduktør- og reisegodsvogn

F  2019

Litra (type) F type 7
Nummer 2019
Byggeår 1910
Fabrikant Aadals Brug
Levert til NSB Kongsvingerbanen
I ordinær trafikk til 1973
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 8,50 m
Vognvekt 9,45 tonn
Lasteevne 5,0 tonn
F  2019 Grorud 2007, før oppussing begynte
F  2019 Ankommet Vikersund 2010. Noen detaljer gjenstår før vognen kan tas i alminnelig bruk.
F  2019 Krøderen 2010. Vognen har plattform bare i den ene enden.
F type 7 En vogn av samme type i grustog på Vestmarkalinjen 1914
F 2019 er en konduktørvogn beregnet for bruk i godstog.
 
Vognen ble levert i 1910 av Aadals Brug i en serie på 8 vogner til Kongsvingerbanen. I tillegg til disse ble ytterligere en eldre vogn bygget om med vognkasse av samme type.
Siden vognene var beregnet på bruk i godstog ble de bygget med dimensjoner og utforming som datidens godsvogner, men for å bedre gangegenskapene fikk de fikk frie lenkaksler. De var spartansk utstyrt og fikk i likhet med godsvogner ytterkledning av malt furupanel i stedet for lakkert teak som ellers var blitt vanlig på person- og konduktørvogner på denne tiden. Ved leveransen fikk de betegnelsen F type 10, men i forbindelse med en opprydding typesystemet ble dette i 1936 endret til F type 7.
 
Ved krigsutbruddet i 1940 ble F 2019 ble noe skadet. Inne i en av sidedørene til godsrommet har noen tegnet både hakekors og "H7" i forbindelse med en reparasjon utført i 1944.
 
Omkring 1946/47 ble vognen modernisert ved at konduktørrommet ble gjort mer tidsmessig og komfortabelt, og ble utvidet noe innover i godsrommet. Ved samme anledning ble sidevinduene der endret og gjort mindre.
 
De fleste av vognene av denne typen ble utrangert i årene 1962-65, men 2019 ble revidert siste gang så sent som i 1971 og var i bruk helt til 1973. I de siste årene ble den brukt til kipptog mellom Strømmen og Fjellhamar på Hovedbanen.
 
Etter utrangering ble vognen overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Det ble straks gjort noen enkle forsøk på oppussing, men dette arbeidet gikk i stå.
I 2007 ble en gjennomgripende reparasjon og oppussing igangsatt, og i 2010 var vognen var ferdig og klar til bruk. Den ble da satt i stand slik den fremstod etter moderniseringen i 1946-47.
 
Vogn 2019 er stasjonert på Krøderbanen. Den brukes fra tid til annen som konduktørvogn i både store og små persontog, og ellers ved spesielle arrangementer.
 
 
----------