CFo2c  213
3-klasse sidegangsvogn med konduktør- og reisegodsavdeling

213

Litra (type) CFo2c  (BF32)
Nummer 213
Byggeår 1930
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1985
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 20,10 m
Vognvekt 32,2 tonn
Sitteplasser 3 kl. 40
Lasteevne godsrom 2,5 tonn
CFo 213 Voss 1979
CFo 213 Med dampvarme
Hjerkinn 2021
213 Interiør
213 Interiør
Vogn CFo 213 ble levert av Skabo Jernbanevognfabrik i 1930 til NSB. Den er av en type som det ble levert et stort antall av mellom 1912 og 1937, med innredning og utstyr tilpasset ulike behov.
Vognen har fem kupéer hver med åtte sitteplasser. Kupéen nærmest reisegodsrommet er utstyrt som sykekupé. Halvparten av kupéveggen i denne kan slås ned og danner opplag for sykebåre, med adkomst fra reisegodsrommet. Slike vogner skulle tjene NSB og samfunnet i en lang årrekke og var for flere generasjoner synonymt med jernbane og tog.
 
213 var blant de siste vognene NSB fikk levert som hadde takoppbygg. Elektrisk lys hadde for lengst blitt alminnelig og gjort overlysvinduer overflødige, dessuten var det en mer vedlikeholdskrevende løsning enn hvelvet, heltrukket tak.
 
Ettersom vognen var beregnet for bruk i utenlandstogene var den utstyrt med både vakuumbremse og trykkluftbremse, og den hadde alt fra starten overgangsbelger. En annen spesiell detalj var at korridoren var ført forbi reisegodsrommet. På den måten kan reisegodsrommet avsperres uten at det hindrer gjennomgang i toget. På grunn av fergetransport mellom Helsingborg og Helsingør fikk vognen etter hvert montert fergekroker på rammen.
 
Vognen var blant de siste trevognene som var i trafikk hos NSB, og helt på slutten ble den brukt i godstog. Etter at den ble utrangert i 1985 ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb. På 1990-tallet gjennomgikk vognen en grundig revisjon av vognkassen på Norsk Jernbanemuseums verksted, et arbeid som bød på mange utfordringer og erfaringer. I noen år stanset arbeidene på vognen opp, men ble tatt opp igjen og fullført til jernbanens 150 års-jubileum i 2004.
 
Deretter ble 213 i noen år brukt i forskjellige veterantog på det nasjonale jernbanenettet, inntil den sommeren 2009 ble tatt i bruk på Krøderbanen. Der ble den brukt i noen år,men ble så hensatt.
Høsten 2021 ble vognen overført til Norsk Museumstog som bruker den ved kjøring på det nasjonale jernbanenettet.

 

----------