Type 24b  nr. 236
Godstoglokomotiv

24b 236

Type 24b
Nummer 236
Byggeår 1912
Fabrikant Thunes Mek. Verksted
Levert til NSB Gjøvikbanen
I ordinær trafikk til 1970
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Akselanordning 1'D
Drivhjuldiameter 1250 mm
Lengde over buffere 16,5 m
Maskinytelse 650 kW (880 HK)
Sylinderdiameter 540 mm
Sylinderslaglengde 640 mm
Kjelovertrykk 13 kg/cm2
Heteflate 108,3 m2
Overheteflate 36,3 m2
Ristflate 2,13 m2
Vannbeholdning 15,0 tonn
Kullbeholdning 4,0 tonn
Vekt i driftsklar stand 91,5 tonn
Største kjørehastighet 45 km/t
Merknad Under reparasjon
24b 236 Gruskjøring på Raumabanen 1924
24b 236 Sundland, Drammen 1971
24b 236 Kløftefoss 1972
24b 236 På Rådhusplassen i Oslo 1978
24b 236 Kløftefoss 1986
24b 236 Krøderen 2008
24b 236 03 s Kløftefoss 2008
24b 236 Fyrbøteren i arbeid
24b 236 Lokomotivførerens utsikt
24b 236 Flere bilder av lokomotiv 236
Lokomotivtype 24b er et typisk godstoglokomotiv med stor dampkjel og store sylindre, men ganske små drivhjul. Dette gir lokomotivet stor trekkraft, men lav topphastighet.
 
Type 24b er en videreutvikling av typene 22a og 24a, to lokomotivtyper som med unntak av førerhusets lengde var helt like. Disse var bygget som våtdamplok med compoundmaskineri. Det første lokomotivet av type 24b med overheterkjel og tvillingmaskineri ble levert av Thunes mek. Verksted i 1910. Senere ble også alle de eldre lokomotivene av type 22a og 24a bygget om med overheterkjeler og tvillingmaskineri.
Det ble også levert 3 lokomotiver av type 24c. Disse var utstyrt med matevannsforvarmer, men var ellers lik 24b-lokene.
Til sammen ble det i perioden 1906-1919 bygget 21 lokomotiver av typene 22a/b og 24a/b/c.
 
Lokomotiv 236 ble opprinnelig levert til Gjøvikbanen. Det ble omstasjonert flere ganger, men ble mest brukt i Oslo og Drammen jernbanedistrikter.
I 1958 ble 236 besluttet utrangert, men det ble tatt i bruk igjen året etter i bytte med lokomotiv 404 som var blitt sterkt skadet.
På midten av 60-tallet ble lokomotivet brukt en del på Valdresbanen, hvor det også trakk persontog.
I de siste årene av sin driftstid ble 236 stasjonert i Drammen distrikt, og endte opp med å trekke pukktog fra Svene pukkverk til Kongsberg.
 
Lokomotiv 236 ble endelig utrangert 22/10-1970, og ble året etter tatt inn i en avtale mellom NJK, NSB og Jernbanemuseet. Deretter ble det transportert til Kløftefoss på Krøderbanen, og lagret der.
 
I anledning 100-årsjubileet for Jærbanen (Stavanger-Egersund) i 1978 ble 236 transportert til Stavanger og satt i driftsklar stand igjen. Etter dette jubileet ble lokomotivet tatt i bruk på Krøderbanen. Fra 1978 til 1981 var 236 det eneste driftsklare normalsporede damplokomotivet i Norge. I denne perioden ble lokomotivet derfor brukt over hele Østlandsområdet til film- og fjernsynsopptak og andre arrangementer.
I forbindelse med en transport av lokomotivet fra Ski til Krøderen i juni 1978 ble det satt inn for å trekke et godstog på Havnebanen, som gikk over over Rådhusplassen i Oslo. Dette ble den aller siste gangen et dampokomotiv ble brukt til ordinært transportarbeid i Norge.
 
Etter at NJK fikk satt i stand andre, mer hurtiggående damplokomotiver er 236 stort sett bare blitt brukt på Krøderbanen. Selv om det egentlig er bygget som godstoglokomotiv egner det seg også godt til å trekke Krøderbanens persontog fordi togene på Krøderbanen ofte er lange og tunge, og det er lav kjørehastighet og sterke stigninger på banen.
 

 

----------