Co2b  18099
3-klasse sidegangsvogn

Co2b 18099

Litra (type) Co2b  (B30)
Nummer 18099
Byggeår 1921
Fabrikant Kockums Verkstad, Malmö
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1983
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Lengde over buffere 19,50 m
Vognvekt 33,0 tonn
Sitteplasser 3 kl. 64
Merknad Hensatt
Co2b 18099 Kløftefoss 2007
Co2b 18099 Oslo V 1982
Co 18099 Skien N 1982
Co2b 18099 ble levert fra Kockums i Malmö til Bergensbanen i 1921. Den er en sidegangsvogn med åtte kupeer for 3-klasse og 64 sitteplasser.

I årene etter 1910 ble trevognene utviklet til sin endelige form. Skråttstilte inngangsdører, store vinduer, takoppbygg over hele vognkassen, kraftigere boggier og endepartier tilpasset overgangsbelger dannet en standard som ble benyttet i mer enn 25 år fremover. I alt 64 slike vogner ble levert mellom 1915 og 1925, dette er det største antall av en enkelt type trevogner som ble bygget.

18099 ble i utgangspunktet brukt i fjerntogene på Bergensbanen, men senere ble den å se på hele Østbanenettet. Vognen er ikke blitt bygget om i løpet av sin driftstid, men har gjennomgått de vanlige moderniseringer. Dette omfatter i hovedsak nye og mer komfortable seter av stålrørstype, blending av takvinduer og innvendig kledning med huntonitt. Endegangene ble også endret ved at dørene inn til korridoren ble flyttet innover og endret til svingdører.

Vogn 18099 ble utrangert i 1983 og overtatt av Norsk Jernbanemuseum. Den ble deretter deponert hos Malmbanans Vänner i Luleå frem til 2006, da den ble returnert til Norge. Vognen er for tiden lagret på Kløftefoss på Krøderbanen.
 
 
----------