BM  86.18
Dieselmotorvogn

BM 86 18

Litra (type) BM 86
Nummer 86.18
Byggeår 1953
Fabrikant
Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1993
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 21,50 m
Vognvekt 30,5 tonn
Motorer 2 x Rolls Royce C6 SFLH
Motoreffekt 312 kW  (424 HK)
Største kjørehastighet 100 km/t
Sitteplasser 2 kl. 70
Merknad Under revisjon
BM 86 18 Hegra ca 1980
BM 86 18 Agle 1983
BM 86 18 Mo i Rana 1991
BM 86 18 Trondheim 1993
BM 86 18 Trondheim 1993
Av type 86 ble det fra 1938 til 1954 bygget 69 vogner, fordelt på 38 motorvogner og 31 styrevogner. Den tekniske utviklingen skjedde raskt på denne tiden, derfor ble det bygget mange varianter av vogntypen. I løpet av driftstiden ble også mange vogner ombygget, noen flere ganger, slik at det oppstod enda flere undervarianter.
I tillegg til de 69 vogene av type 86 ble det i perioden 1954-56 bygget 20 vogner (10 motorvogner og 10 styrevogner) av type 91, som er en modernisert utgave av type 86 og med noe annerledes innredning.
Teknisk tilsvarer type 86 og 91 hverandre, og de kan uten videre kobles og kjøres sammen.
Motorvogntypene 86 og 91 har vært brukt på alle de ikke-elektrifisert strekningene på det norske jernbanenettet, både på hovedlinjer og sidelinjer.
 
Motorvogn 86.18 ble levert fra Strømmens Verksted i 1953 som Cmdo type 6f, med nummer 18318.
I 1956 ble dieselmotorvognene omlitrert og omnummerert, vognen  fikk da litra Bmdox 86f og nummer 86.18. Neste omlitrering skjedde i 1970, da ble vognen hetende BM 86F. I 1976 ble vognens innredning endret, og ny litra ble BM 86K.
Opprinnelig hadde vognen to Hercules dieselmotorer av type DFXH-F, hver på 185HK. Disse ble skiftet ut med Rolls Royce-motorer i 1963.
 
Etter utrangering ble vognen hensatt i Trondheim og motorene tatt ut. Etter en tid fikk Norsk Jernbaneklubb overta den, og senere fikk vognen motorene fra 86.25.
Vognen er nå stasjonert ved Krøderbanen og er under reparasjon ved Krøderbanens verksted.
 
 

----------