BFox4b  18775
Styrevogn for dieselmotorvognsett

BFox4b 18775

Litra (type) BFox4b  (BFS 86)
Nummer 18775
Byggeår 1953
Fabrikant
Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1986
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 21,50 m
Vognvekt 19,5 tonn
Sitteplasser 2 kl. 68 + 6 klappseter
Lasteevne reisegods 3,0 tonn
BFox4b 18775 Krøderen 2006
BFox4b 18775 Krøderen 2014
BFox4b 18775 Interiør
BFox4b 18775 Interiør endeplattform
Av type 86 ble det fra 1938 til 1954 bygget 69 vogner, fordelt på 38 motorvogner og 31 styrevogner. Den tekniske utviklingen skjedde raskt på denne tiden, derfor ble det mange varianter av vogntypen. I løpet av driftstiden ble også mange vogner ombygget, noen flere ganger, slik at det oppstod enda flere undervarianter.
I tillegg til de 69 vogene av type 86 ble det i perioden 1954-56 bygget 20 vogner (10 motorvogner og 10 styrevogner) av type 91, som er en modernisert utgave av type 86 og med noe annerledes innredning.
Teknisk tilsvarer type 86 og 91 hverandre, og de kan uten videre kobles og kjøres sammen. De har vært brukt på alle de ikke-elektrifisert strekningene på det norske jernbanenettet, både på hovedlinjer og sidelinjer.
 
Styrevogn 18775 ble levert fra Strømmens Verksted i 1953 med typebetegnelsen CFox4b. Den har to store sitteavdelinger, og er innredet for lokaltog med vendbare seterygger. I den ene enden har vognen førerrom og reisegodsrom, i den andre enden er det et lite rom med klappseter.
Vognen ble lite endret i driftstiden ved NSB. I 1956 ble typebetegnelsen endret til BFox4b. I 1970 ble typebetegnelsen endret til BFS 86 og nummeret til 86.91.
 
Vogn 18775 ble utrangert fra NSB i 1986 og litt senere overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
I 2001-2002 fikk den en utvendig oppussing, og samtidig fikk den tilbake typebetegnelsen BFox4b og sitt opprinnelige nummer 18775.
Vognen er stasjonert ved Krøderbanen hvor den brukes både til ordinære søndagstog og til chartertog.
 
 
 
----------