BM  91.09
Dieselmotorvogn

BM 91 09

Litra (type) BM 91
Nummer 91.09
Byggeår 1955
Fabrikant
Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1988
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 21,50 m
Vognvekt 30,5 tonn
Motorer 2 x Rolls Royce C6 SFLH
Motoreffekt 312 kW  (424 HK)
Største kjørehastighet 100 km/t
Sitteplasser 2 kl. 64
BM 91 09 Veggli 1979
BM 91 09 Marienborg 1989
BM 91 09 Støren 1990
BM 91 09 Lia, Krøderbanen 2008
BM 91 09 Interiør
BM 91 09 Interiør
BM 91 09 Førerrom
Av type 91 ble det i perioden 1954-56 bygget 10 motorvogner og 10 styrevogner. Typen er en videreutvikling av type 86, som fra 1938 til 1954 ble bygget i 69 eksemplarer, fordelt på 38 motorvogner og 31 styrevogner. Teknisk tilsvarer type 86 og 91 hverandre, og de kan uten videre kobles og kjøres sammen.
 
Vognene av type 91 fikk innredning for mellomdistansetog med faste seter i firergrupper, og med klaffebord under vinduene i hver gruppe.
Motorvogntypene 86 og 91 har vært brukt på alle de ikke-elektrifisert strekningene på det norske jernbanenettet, både på hovedlinjer og sidelinjer.
 
I noen år på begynnelsen av 1960-tallet fikk vognen om sommeren satt inn liggestoler av B3-type. Også BM 91.02 og to styrevogner fikk slik sommerutrustning for å brukes i "Nordlandsekspressen". Forøvrig ble vognen lite endret i driftstiden ved NSB.

Etter utrangering i 1988 ble motorvogn 91.09 satt til side for å brukes av en forening som forsøkte å få til trafikk på Numedalsbanen. Dette ble ikke noe av, og etter noen år ble den overtatt av Norsk Jernbaneklubb.
Vognen er nå stasjonert på Krøderbanen. Den har i mange år blitt brukt til ordinære tog på søndager og til chartertog, men er for tiden under reparasjon.
 

----------