BM  91H.02
Dieselmotorvogn

BM 91H 02

Litra (type) BM 91H
Nummer 91H.02
Byggeår 1955
Fabrikant
Strømmens Verksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1996
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 21,50 m
Vognvekt 30,5 tonn
Motorer 2 x Rolls Royce C6 SFLH
Motoreffekt 312 kW  (424 HK)
Største kjørehastighet 100 km/t
Sitteplasser 2 kl. 48
BM 91H 02 Vikersund 2013
BM 91H 02 Ula 2013
BM 91H 02 Hamar 1972
BM 91H 02 Krøderen 2014
BM 91H 02 Krøderen 2017
BM 91H 02 Krøderen 2017
BM 91H 02 Interiør
Av type 91 ble det i perioden 1954-56 bygget 10 motorvogner og 10 styrevogner. Typen er en videreutvikling av type 86, som fra 1938 til 1954 ble bygget i 69 eksemplarer, fordelt på 38 motorvogner og 31 styrevogner. Teknisk tilsvarer type 86 og 91 hverandre, og de kan uten videre kobles og kjøres sammen.
 
Vognene av type 91 fikk innredning for mellomdistansetog med faste seter i firergrupper, og med klaffebord under vinduene i hver gruppe.
Motorvogntypene 86 og 91 har vært brukt på alle de ikke-elektrifisert strekningene på det norske jernbanenettet, både på hovedlinjer og sidelinjer.
 
Motorvogn 91H.02 ble levert fra Strømmens Verksted i 1955 med typebetegnelsen Cmdo type 11 og nummer 18830. Allerede i 1956 ble typebetegnelsen endret til Bmdox type 91 og nummeret til 91.02.
I 1970 ble typebetegnelsen endret til BM 91.
 
I noen år på begynnelsen av 1960-tallet fikk vognen om sommeren satt inn liggestoler av B3-type. Også BM 91.09 og to styrevogner fikk slik sommerutrustning for å brukes i "Nordlandsekspressen".
I 1971 ble vognen bygget om ved NSBs verksted Marienborg for å kunne brukes til chartertogkjøring. Det ble igjen satt inn liggestoler av B3-typen, men nå med spesielt setertrekk i mohair-plysj, og sitteplassantallet ble noe redusert. Vognen fikk også vegg-til-veggteppe og kjøleskap. Som følge av den nye innredningen ble typebetegnelsen endret til 91H. Siden vognen var nokså spesiell og ble lite brukt fikk den økenavnet "Gullhøna".

Motorvogn 91H.02 ble utrangert i 1996 og overtatt av Norsk Jernbaneklubb. Den stod i mange år lagret på Støren, men ble i 2013 overført til Krøderbanen hvor den brukes både til ordinære tog på søndager og til chartertog.
 

----------