Co3a  222
3-klasse midtgangsvogn

Co3a 222

Litra (type) Co3a
Nummer 222
Byggeår 1936
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Oslo distrikt
I ordinær trafikk til 1978
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 20,40 m
Vognvekt 30,45 tonn
Sitteplasser 3 kl. 84
Merknad Hensatt
Co3a 222
Co3a 222 Interiør
Co3b 222 Interiør
Co3a 222 I ordinær trafikk 1975
Vogn 222 ble levert fra Strømmens Værksted i 1936 for bruk i nærtrafikken omkring Oslo. Den er blant de siste leverte trevognene til NSB og har hvelvet tak i stedet for takoppbygg. For å lette av- og påstigningen ved hyppige stopp, ble endegangene bygget noe rommeligere enn det som var vanlig. Endeveggen på vognkassen stakk derfor noe utover bufferbjelken. Siden vognen var beregnet for nærtrafikk ble den ikke påspandert overgangsbelger.

Til sammen ble det bygget 45 vogner med stort sett samme utforming som vogn 222, herunder også vogn 220. De eldste vognene hadde imidlertid takoppbygg.

Mange vogner som ikke var levert med overgangsbelger ble etter hvert utstyrt med slike for å gjøre overgangen mellom vognene tryggere, dette skjedde også med vogn 222. Ettersom vognkassen stakk ut over bufferbjelken måtte bufferbjelken forlenges til samme lengde som vognkassen så ikke koblingspersonalet skulle bli skadet i det tranget mellomrommet mellom vognene.

I motsetning til de fleste andre vognene av samme hovedtype er vogn 222 lite endret siden leveransen, og interiøret preges fortsatt av lakkert bjørkefinér og teaklister. Sammenlign gjerne med vogn 220 som er modernisert innvendig.

Vogn 222 ble utrangert av NSB i 1978.  Norsk Jernbaneklubb overtok vognen i 1979, og den har inntil 2005 vært i bruk på Krøderbanen.
Vognen er for tiden hensatt for reparasjonsarbeider.


 

----------