CF  3552
Konduktør- og reisegodsvogn med 3-klassekupé

CF  3552

Litra (type) CF
Nummer 3552
Byggeår 1898
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB
I ordinær trafikk til 1964
Nåværende eier Norsk Jernbanemuseum
Lengde over buffere 9,05 m
Vognvekt 9,5 tonn
Sitteplasser 3 kl. 7
Lasteevne godsrom 2,0 tonn
Merknad Hensatt for reparasjon
CF 3552 Krøderen 2008
CF 3552 Krøderen 2010
CF  3552 Interiør i
3-klasseavdeling
CF  3552 Flere bilder
av vogn 3552

CF 3552 ble levert i 1898 av Strømmens Værksted som konduktørvogn med dampkjele for oppvarming av persontog – såkalt "finkevogn".

 

Etter hvert som flere jernbanestrekninger ble elektrifisert og man gikk mer og mer over til elektrisk oppvarming ble det mindre bruk for slike vogner. I 1943 ble vogn 3552 ombygget til konduktørvogn for bruk i godstog. Dampkjelen ble fjernet og kjelrommet gjort om til alminnelig godsrom. Tidligere var det vanlig at godstogene også tok med reisende, det ble derfor innredet en ytterst spartansk passasjeravdeling i den ene enden av vognen med trebenker og vedovn for oppvarming.
Vogn 3552 ble deretter brukt i godstog frem til 1964. Den ble da ombygget til redskapsvogn, og veggen mellom reisegods- og konduktørrommet fjernet.

 

Vognen fungerte i mange år som base for vognvisitørene på Otta stasjon, men ble etter hvert ble tatt ut til bevaring av Norsk Jernbanemuseum. Senere fikk Norsk Jernbaneklubb disponere vognen og flyttet den til Ski for istandsettelse. Der ble 3552 satt fullstendig i stand slik den fremstod etter ombyggingen i 1943, med rekonstruert konduktørrom og innredning i reisegodsrommet. Vognen er dessuten helt "før-elektrisk" - den har ikke elektrisk belysning, og oppvarmingen skjer med vedovner.
 

CF 3552 ble overført til Krøderbanen i 2007. De avsluttende arbeidene ble utført der, og vognen ble tatt i bruk i museumstogtrafikken i 2008.
Vognen er for tiden hensatt for reparasjon.


 

----------