Gf3  13014
Lukket godsvogn med bremserhus og militærinnredning

Gf3 13014

Litra (type) Gf3
Nummer 13014
Byggeår 1902
Fabrikant Strømmens Værksted
Levert til NSB Ofotbanen
I ordinær trafikk til 1968
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 9,80 m
Vognvekt 9,50 tonn
Lasteflate 19,5 m2
Rominnhold 41,1 m2
Lasteevne 15,0 tonn
Gf3 13014 Krøderen 2006
Gf3 13014 Krøderen 2007
Gf3 13014 På Vikersund med forventningfulle reisende
Gf3 13014 Interiør med militærinnredning i godsrommet
Gf3  13014 er en lukket godsvogn som er en variant av en standardtype. Den ble benyttet til alle typer gods som trengte innendørs transport og har dessuten sammenleggbar innredning for transport av mennesker og dyr (militærinnredning).
G2 / G3-vognene ble bygget i perioden 1897 til 1928 og er den typisk norske G-vognen.
 
Gf3 13014 er en litt spesiell variant av vogntypen G3. Den ble levert til Ofotbanen i 1902 i en serie på 10 vogner. Denne banen hadde kraftigere skinnegang enn det øvrige banenettet, godsvognene her fikk derfor hjulsatser for 12 tonns aksellast for første gang i Norge. Selve vognen er også noe lenger enn en vanlig G3, og den har et lavt bremserhus. En annen spesiell detalj er at skyvedørene ikke står rett overfor hverandre i vognsidene. Vognen har også komplett Westinghouse luftbremse, som var det første trykkluftbremsesystemet på normalspor i Norge.
 
Vogn 13014 var i hele sin driftstid stasjonert i Narvik. I 1913 ble vognen bygget om til konduktørvogn med litra CF for bruk i malmtogene. En gang i løpet av mellomkrigstiden ble den ombygget til losjivogn med litra Rc.
Krigshandlingene i 1940 førte trolig til at vognen ble skadet. I 1946 ble den satt i stand igjen som Gf3 og gjenoppstod helt i henhold til leveranseutførelsen. Deretter gikk vognen i ordinær godstrafikk frem til 1968, da den ble bygget om til montasjevogn for kontaktledningen. Omkring 1990 ble denn til slutt hensatt.
 
Norsk Jernbaneklubb overtok vognen i 1993 og fikk den fraktet sørover med skip. Den var ferdig restaurert i 1997 og ble deretter stasjonert på Krøderbanen. Vognen er komplett med innredning for “48 Mand – 8 Hester” og har fortsatt bremserhus og den originale Westinghouse-bremsen i behold.
 
Vogn 13014 står ofte utstilt på Krøderen stasjon, men brukes også i persontog og ved spesielle arrangementer. I den ene enden har 13014 endedør og overgangsmulighet til neste vogn, den brukes derfor gjerne sammen med Gfo2 10241.
 
 
 
----------