RjB  C 4
3-klassevogn fra Rjukanbanen

RjB-C-4 03-m

RjB C 4 RjB C 4 på Rjukan i 1969. Vognen stod da som reservevogn og hadde ikke blitt benyttet på flere år. Norsk Jernbaneklubb fikk overta den, og fikk den fraktet til Notodden senhøstes 1969.
Persontrafikken på Rjukanbanen ble innstilt for godt i 1970.
RjB C 4 RjB C 4 er kommet til Grefsen i mars 1970. Mens vognen stod her ble en del moderne elektrisk utstyr demontert.
RjB C 4 Etter å ha stått lagret en tid i Oslo ble vognen fraktet til Krøderbanen.
Her står den på Kløftefoss sommeren 1974.
RjB-C-4 16-s Etter at trafikken på strekningen Spikkestad-Lier-Drammen ble nedlagt arrangerte Norsk Jernbaneklubb en medlemsutflukt fra Spikkestad til Lier med damplokomotiv. Her var RjB C 4 med i toget.
RjB C 4 RjB  C 4 på Oslo Vestbanestasjon i oktober 1975 i forbindelse med en utflukt til Rjukan.
RjB C 4 RjB C 4 skiftes ombord i den dampdrevne jernbanefergen "Ammonia" i Tinnoset for å ferges over til Mæl.
RjB C 4 I 1992 ble vogen fraktet til Tøyen Transformatorstasjon i Oslo. Der fikk den stå innendørs, og et gjennomgripende og langvarig restaureringsarbeide ble igangsatt.
Etter 6 års arbeid kom den ut i lyset igjen, selv om arbeidet ikke var helt avsluttet.
RjB C 4 Vognen kom til Tøyen Transformatorstasjon på egne hjul, men da den skulle ut igjen var forbindelsessporet fjernet. Den måtte derfor løftes opp på en lastebil ved hjelp av mobilkran.
RjB C 4 Fra Tøyen ble vognen kjørt med lastebil til NSBs verksted på Grorud, hvor den ble satt på sporet igjen. Noen dager senere ble den kjørt sammen med flere andre museumsvogner fra Grorud til Krøderbanen. Her gjøres et opphold på Hønefoss.
RjB C 4 Da vognen igjen kom til Krøderbanen i 1998 ble den plassert i banens store vognhall, hvor arbeidet gikk langsomt videre.
Våren 2008 ble den flyttet til Krøderen stasjon for å bli gjort helt ferdig. Den ble tatt i bruk i museumstogtrafikken i 2008
RjB C 4 Interiør i 3-klasseavdelingen i 1974.
RjB C 4 Interiør i 3-klasseavdelingen i 2009, etter restaurering.
RjB C 4 Interiør i 3-klasseavdelingen i 2009, etter restaurering.
Den flate kassen på veggen er avtrekksrøret for Schweizerapparatet som vognen hadde da den var ny.
RjB C 4
Kupéen som opprinnelig var 2-klasse er foreløpig ikke restaurert, men er beholdt som 3-klasseavdeling slik den ble etter oppussing av vognen i 1950.
Siden dette var en mykklasseavdeling er avstanden mellom setene mye større her enn i de andre kupéene.
RjB C 4
Vognen har ingen elektriske installasjonerer. Belysningen besørges med parafinlamper.
RjB C 4 Et pent lite tog på Krøderen stasjon, her er RjB C 4 sammen med CF 3552.
RjB-C-4 17-s "Blandet tog" er godstog hvor det var med en personvogn eller to som kunne benyttes av lokalreisende. Slike blandede tog skiftet med godsvogner på stasjonene underveis, så man måtte ha god tid.
På Krøderbanen gjenskapes av og til slike tog. Her går RjB C4 og CF 3552 bakerst i et blandet tog som er på vei inn på Krøderen stasjon.
RjB C 4
Fra tid til annen brukes RjB C 4 i Krøderbanens tradisjonelle "Skumringstog".
Bak lokomotiv nr. 11 sees her CF 3552, VB C 102, RjB C 4 og bakerst CF 686.