CF  3552
Konduktør- og reisegodsvogn med 3-klassekupé

CF 3552

CF  3552
Vogn 3552 som verkstedvogn på Otta i 1971.
Personvogner og konduktørvogner med teakpanel var vanligvis lakkert, men en del vogner som ble ombygget til redskapsvogner, losjivogner m.v. ble rødmalt.
CF 3552
Da vognen skulle restaureres ble det oppdaget en del skader i ytterveggenes bærekonstruksjoner, teakpanelen måtte derfor demonteres. Den var dessuten nokså slitt og tildels skadet, og det ble bestemt å bytte den.
Gammel teakpanel fra en annen vogn som skulle hugges opp ble demontert og satt opp på 3552 etter at veggkonstruksjonene var reparert.
I likhet med 3552 var også den vognen som "donerte" sin teakpanel blitt rødmalt.
CF 3552
Etter at kledningen var montert begynte det møysommelige arbeidet med å fjerne den røde malingen. Gamle spikerhull ble tettet med formtre laget av slipestøv fra teak blandet med klarlakk.
CF 3552
Når malingfjerningen omsider var unnagjort var det tid for å behandle teaken på nytt. Her behandles veggen med olje.
CF 3552
Konduktørrommet var fjernet da vognen ble ombygget til redskapsvogn, det måtte derfor gjenoppbygges. I den grad det var mulig ble gamle deler fra opphuggede vogner gjenbrukt, som dette klappsetet.
CF 3552 De små plattformene ved konduktørplassene måtte nybygges.
Den store sveiven er vognens håndbremse.
CF 3552 Skilleveggen mellom godsrommet og konduktørrommet måtte også rekonstruerers.
CF 3552 Det er utallige små og store detaljer å ta seg av. Her monteres beslag rundt takgjennomføringen for ovnsrøret
fra 3-klasseavdelingen.
CF 3552 Tegningene studeres. Heldigvis finnes det mange originaltegninger som gjør det noe enklere å finne ut hvordan ting skal være når gammelt materiell settes i stand.
CF 3552
Ved nedsenkbare vinduer er det ofte en avtagbar lem i veggpanelen, slik at man kan komme til føringene for vinduet.
CF 3552 Nye stigtrinn av massiv eik. 
CF 3552 Vogn 3552 er nettopp ankommet til Krøderen høsten 2007. Etter 5 års restaureringsarbeider på Ski fremstår den igjen med lakkert teakpanel.
CF 3552 Den lille passasjerkupéen i den ene enden av vognen har bare 7 sitteplasser og er i høyeste grad "hard klasse"!
CF 3552 3-klasseavdelingen har egen vedovn for oppvarming.
CF 3552 I motsatt ende av vognen er det et rom som fungerer som konduktørens kontor.
Den store sveiven er vognens håndbremse.
CF 3552 Interiør i godsrommet. Her er det også en vedovn.
CF 3552 I godsrommet er det også signalmidler, verktøy og annet utstyr som må være for hånden for konduktøren underveis.
CF 3552 Vogn 3552 brukes vanligvis i små chartertog og i Krøderbanens tradisjonelle "Skumringstog".
CF 3552 Ved behov kan vognen også settes inn i de ordinære søndagstogene på Krøderbanen.