BFS65  18679
2-klasse lokaltogvogn med konduktøravdeling og førerplass

BFS65 18679

Litra (type) BFS65  (opprinnelig Co4c)
Nummer 18679
Opprinnelig nummer 45
Byggeår 1920
Fabrikant Svenska Järnvägsverkstederna, Linköping
Levert til Norsk Hoved-Jernbane
Ombygget 1956
I ordinær trafikk til 1983
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 18,2 m
Vognvekt 29,0 tonn
Sitteplasser 2 kl. 59
Lasteevne 2,0 tonn
Merknad Hensatt

Vogn 18679 ble opprinnelig levert til Norsk Hoved-Jernbane (NHJ) som alminnelig 3-klasse lokaltogvogn med nummer 45. Ved leveransen var utseendet og innredning tilsvarende vogn 18836.

I 1956 ble den ombygget til styrevogn for motorvogntog type 65. Endeveggen i den ene enden ble flyttet utover slik at endeplattformen ble mindre, og det ble innredet plass for lokfører og konduktør. Det ble også bygget inn et lite reisegodsrom. Siden bruksområdet ble endret fikk vognen også nytt nummer 18679.

Vogn 18679 var en av de siste styrevognene med trekledning som var i bruk. Etter utrangering i 1983 ble den overtatt av Setesdalsbanen og plassert på Grovane stasjon.
På 1990-tallet ble den gitt videre til Norsk Jernbaneklubb. Vognen er nå lagret på Kløftefoss på Krøderbanen.

 

----------