Rco  972
Losjivogn

Rco 972

Litra (type) Rco (oppr. CDFo3c)
Nummer 972
Byggeår 1904
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Levert til NSB Vossebanen
I ordinær trafikk til 1968
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 19,50 m
Vognvekt 26,0 tonn
Sitteplasser 3 kl. Opprinnelig 51
Merknad Hensatt
Rco 972 Drammen 1972
Rco 972 Skien 1972
Rco 972 Kløftefoss 2010
Rco 972 Kløftefoss 2015

Vogn 972 ble levert til Vossebanen fra Skabo Jernbanevognfabrik i 1904. Den var da en 3-klasse midtgangsvogn med konduktør-, reisegods- og postavdeling. 

Vogn 972 gikk på Vossebanen i hele sin driftstid, hovedsaklig i lokaltog. Vognen ble ikke vesentlig endret i sin driftstid, men den lille postkupéen ble fjernet i 1955 og arealet innlemmet i reisegodsrommet.

Vogn 972 ble utrangert som personvogn i 1968. Den ble deretter ombygger til losji/verkstedvogn for NSBs elektroavdeling i Drammen distrikt og fikk litra Rco.
Senere ble litra og nummer endret til Xaeh 80 76 974 2006-3.

I 1997 ble vognen endelig utrangert. Den ble da overtatt av Norsk Jernbaneklubb, og har siden vært hensatt på Kløftefoss på Krøderbanen.

----------