MK    1
Grus- og tømmervogn fra Valdresbanen

VB MK 1

Litra (type) MK
Nummer 1
Byggeår 1901
Fabrikant Skabo Jernbanevognfabrik
Ombygget til sporrenser ca 1915-1920
I bruk til Ant. 1960-tallet
Nåværende eier Norsk Jernbaneklubb
Lengde over buffere 5,90 m
Vognvekt 4,63 tonn
Lasteflate 10,7 m2
Rominnhold 4,9 m3
Lasteevne 11,0 tonn
Merknad Under restaurering
VB MK 1 Dokka 1970
VB MK 1 Lillehammer 2011
MK  1 er en kombinert grus- og tømmervogn. Den har lave karmer og er egnet for all slags gods som tåler transport på åpne vogner.
Sidekarmene er nedfellbare gruslemmer som på alminnelige grusvogner, noe som gjør vognen egnet til grustransport og grusing av spor.
Midt på vogndekket er det montert en kraftig senterbjelke hvor det kan plasseres et svingbart bolster. Ved å koble sammen to slike vogner kan det transporteres lang last som mastetømmer og stolper.

MK  1 ble levert til anlegget av den privateide Valdresbanen fra Skabo i 1901, og var bygget etter statsbanenes tegninger. De første årene ble MK 1 benyttet på anlegget av banen til Fagernes, men etter hvert brukt i ordinær godstransport og til banevedlikehold.

På et tidspunkt ble MK  1 gjort om til sporrenser. Tidspunktet for endringen er ikke kjent, men Valdresbanen tok i 1912 kontakt med Rjukan Salpeterverk for å få tegninger av deres sporrenser med etterhengt plog.
Fra 1924 finnes en tegning av MK  1 som sporrenser med forslag om å bruke en vacuumbremsesylinder for å løfte og senke sporrenseren, men dette kom trolig aldri til utførelse. På denne tegningen er det ikke tegnet på noe overbygg, så det har trolig kommet til senere. Overbygget var festet i gruslemmene, så det skjedde få eller ingen endringer på den opprinnelige konstruksjonen.
Vognen fikk siste ordinære revisjon i 1935.

I 1937 ble Valdresbanen overtatt av staten og alt materiellet ble tildelt nye litra og nummer i NSBs system og nummerserier. MK  1 ble formelt omnummerert til MK1 type 1 nr. 6150, men ommerking av selve vognen skjedde aldri. Dette kan tyde på at NSB sentralt ikke kjente til at den var blitt ombygget.
Etter at den ble tatt i bruk som sporrenser kom vognen aldri utenfor Valdresbanen, og den stod lagret på Dokka stasjon når det ikke var behov for den. Bruken av vognen antas å ha opphørt en gang på 1960-tallet.

MK 1 ble overtatt av Norsk Jernbaneklubb i 1972, og i den forbindelse ble sporrenserutstyret fjernet. Vognen ble først fraktet til Krøderbanen, og etter mange års lagring ble den flyttet til Skreia.
Det viste seg at bruken som sporrenser hadde ført til store rustskader i den ene enden av vognrammen. Etter hvert lyktes det å skaffe midler til en antikvarisk reparasjon, og i 1988 ble det klinket inn nye deler til erstatning for det som var ødelagt. Det gjenstår nå å montere tredekke og karmer samt å hjulsette vognen.
Når restaureringsarbeidet startet ble vognen flyttet til Lillehammer, senere ble den flyttet til Krøderbanen. Den befinner seg for tiden i Mysen hvor restaureringen skal gjøres ferdig.

MK  1  er den eneste bevarte godsvogn som er levert til Valdresbanen, og den eneste godsvogn med det noe spesielle nummer 1.----------