Type 21b  nr. 225
Lett universallokomotiv

21b 225

21b 225 Lokomotiv 225 ble levert til Smaalensbanen (Østfoldbanen) og var først stasjonert i Kristiania/Oslo distrikt. Allerede i 1929 ble det overført til Drammen distrikt hvor det forble resten av driftstiden. Det har naturlig nok gått mange turer på Krøderbanen.
Her er det på Krøderen med sporrenser en gang på 1960-tallet.
21b 225 225 var et av de siste damplokomotivene som ble brukt til kjøring av godstog på Numedalsbanen. Her på Flesberg i 1970.
21b 225 Etter at Norsk Jernbaneklubb hadde overtatt lokomotivet ble det plassert i den gamle lokomotivstallen i Sundland i Drammen for reparasjon og oppussing.
I 1976 brant lokomotivstallen ned til grunnen. Lokomotivet var allerede delvis demontert, noe som begrenset skadene.
21b 225 Lokomotivet ble deretter flyttet til Lodalen i Oslo, hvor istandsettelse ble fortsatt.
21b 225 På Numedalsbanen 1982.
21b 225 Blandet tog på vei ut fra Krøderen 1992.
21b 225 Under reparasjon Kongsberg 2004.
21b 225 Snørydding mellom Kløftefoss og Krøderen påsken 2009.
21b 225 På vei opp fra Vikersund 2009.
21b 225 Opphold på Kløftefoss 2009.
21b 225 Klar til å kjøre godstog på Krøderbanen 2011.
21b 225 Film fra førerplassen 2013.
21b 225 Under reparasjon Kløftefoss 2021.
21b 225 Under reparasjon Kløftefoss 2021.
21b 225 Sysle 2022
21b 225 Ut fra Vikersund 2022